Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wygłosił przemówienie podczas corocznych Międzynarodowych Odczytów Bożonarodzeniowych w Moskwie.

Hasłem tegorocznych odczytów jest “Moralne wartości i przyszłość ludzkośći”. “Oczywistą jest rzeczą, że rewizja podstawowych standardów moralności, permisywne środowisko i tolerancja zredukowana do absurdu powodują nieodwracalną szkodę dla moralnego zdrowia ludzi i pozbawiają ich kulturowych i cywilizacyjnych korzeni. W związku z tym, wiele krajów UE zakazuje używania religijnych przedmiotów  i pozbawia rodziców prawa do wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskiej moralności” – powiedział na początku swojego przemówienia Ławrow.

Szef rosyjskiego MSZ przypomniał o sporze w Unii Europejskiej na temat umieszczenia w dokumentach traktatowych odwołania do chrześcijańskich korzeni Europy, zauważając, że “ci, którzy wstydzą się swych moralnych korzeni, nie potrafią szanować wyznawców innych religii. Podobnie, ci drudzy nie mają żadnego szacunku dla tyc pierwszych”. Stwierdził, że należy przeciwstawić się takiej “pseudo-liberalnej polityce, która promuje destrukcyjne modele zachowania”.

Ławrow podkreślił w tym kontekście, że agresywne próby narzucenia obcych wartości innym narodom są powodem głębokiego niepokoju.

“Przykład Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pokazuje konsekwencje nieodpowiedzialnej ‘inżynierii społecznej’. Zachodnia ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennych państw, Iraku, Libii i Syrii, stworzyła polityczną, prawną i w dużej mierze duchową próżnię, którą wypełnili terrorysci, którzy rzucają wyzwanie całej ludzkości. Przedstawiciele wszystkich religii są nękani i prześladowani. Chrześcijanie są najbardziej dotknięci, zagrożeni fizyczną destrukcją, musieli masowo opuścić miejsca ich historycznego zamieszkania. Sytuacja w Syrii okazała się najbardziej wybuchowa” – przypomniał Ławrow. Pochwalił rosyjską interwencją w Syrii, która nie tylko, że przyczyniła się do pokonania Państwa Islamskiego, lecz również uratowała syryjską państwowość i stworzyła warunki do ogólnokrajowego porozumienia w zgodzie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ławrow wspomniał również o współpracy prawosławno-katolickiej, w której uczestniczą m.in Białoruś i Armenia, na rzecz odbudowy chrześcijańskich wspólnot w Syrii.

Według Ławrowa, Ukrainą rządzą ludzie, którzy “próbują wbić klin między nasze dwa bratnie narody”. Ukraina, jak powiedział, padła ofiarą “wysoce niebezpiecznego geopolitycznego manewrowania”.

“[Na Ukrainie] Prowadzona jest otwarta walka z językiem rosyjskim, taki jest cel ukraińskiej Ustawy o oświacie, która w rażący sposób narusza międzynarodowe zobowiązania Kijowa. Nadal istnieje pobłażliwośc dla przejmowania katedr kanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i przemocy wobec duchowieństwa i wierzących. Nadal trwają próby ograniczenia działalności tej ważnej religii na Ukrainie i rozdzielonych społeczności religijnych. Domagaliśmy się, aby OBWE, Rada Europy, ONZ i UE przedstawiły konkretną odpowiedź na te nielegalne działania. Dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedniej odpowiedzi” – stwierdził Ławrow. Zarzucił również Kijowowi ignorowanie porozumień mińskich i prowadzenie blokady Donbasu.

Ławrow wskazał na pryncypia, które mają stanowić fundament dla rosyjskiej polityki zagranicznej. “Nasza dyplomacja nadal stoi na straży moralnych wartości życia międzynarodowego i promuje zasady uczciwości, prawdy, dobroci i sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Pomimo oporu, polityka ta cieszy się szerokim poparciem społeczności międzynarodowej. Coraz więcej ludzi na świecie, w tym w Europie, patrzy na ten kraj jako obrońcę tradycyjnych wartości” – podkreślił Ławrow.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Centrum Lewady: Odsetek Rosjan potępiających abrocję potroił się w ciągu 20 lat

Kresy.pl / Mid.ru

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. Tutejszym
    Tutejszym :

    „Nasza dyplomacja nadal stoi na straży moralnych wartości życia międzynarodowego i promuje zasady uczciwości, prawdy, dobroci i sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Pomimo oporu, polityka ta cieszy się szerokim poparciem społeczności międzynarodowej. Coraz więcej ludzi na świecie, w tym w Europie, patrzy na ten kraj jako obrońcę tradycyjnych wartości”
    O jakim kraju mówi i kogo chwali rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow?