W ciągu 10 lat liczba dzieci rodzonych w Polsce przez matki z niepolskim obywatelstwem, przede wszystkim Ukrainki, wzrosła 14-krotnie. Już 2 proc. urodzeń to dzieci imigrantek.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przytoczonych przez portal „Obserwator Gospodarczy”, we wrześniu br. w Polsce urodziło się 31,1 tys. dzieci, czyli o 1,7 tys. mniej niż rok wcześnie. Łączna liczba urodzeń za ostatnie 12 miesięcy to 334,6 tys. Dla porównania, jeszcze w 2018 było to ponad 400 tys. Jednocześnie, w naszym kraju rośnie liczba zgonów. W ciągu ostatniego roku zmarło 538,6 tys. osób. To oznacza ubytek naturalny ludności w wysokości aż 204 tys. Można to zobrazować w ten sposób, że w ciągu roku z Polski „zniknęła” populacja odpowiadająca mniej więcej liczbie mieszkańców Sosnowca czy Kielc.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1211.62 PLN    (5.5%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Ponadto, w Polsce już czwarty rok z rzędu odnotowujemy spadek wskaźnika dzietności. Według danych za lipiec tego roku, obecnie wynosi on 1,30. To jedna z najniższych wartości w Europie. W ostatnich 20 latach najwyższy wskaźnik dzietności odnotowano w 2017 roku (ponad 1,45), jednak po mocnym, ale krótkotrwałym wzroście w latach 2016-2017 roku, nastąpił gwałtowny spadek.

 

Jednocześnie, w Polsce rośnie liczba urodzeń w przypadku matek z niepolskim obywatelstwem. W ciągu 10 lat nastąpił tu aż 12-krotny wzrost. W 2010 roku było to 626 urodzeń, w 2014 – 1018, natomiast w 2020 roku – aż 7912 w 2020 roku.

Ponadto, ponieważ Polki rodzą w kraju coraz mniej dzieci, udział urodzeń przez nie-Polki wzrósł w ciągu 10 lat aż 14-krotnie. W 2010 roku było to jedynie 0,16 proc., a w ubiegłym roku już 2,23 proc.. To oznacza, że statystycznie co 45 dziecko urodziła matka o niepolskim obywatelstwie. Dodajmy, że chodzi tu głównie o Ukrainki. W 2020 roku 70 proc. dzieci urodzonych w Polsce przez kobiety o niepolskim obywatelstwie było dziećmi obywatelek Ukrainy (ponad 5,5 tys. dzieci). Z kolei blisko tysiąc dzieci urodziły kobiety pochodzące z Azji.

Przeczytaj: Ok. 153 mln zł na 500+ dla obcokrajowców w 2020 roku

O tym, że w Polsce rodzi się coraz więcej dzieci-obcokrajowców – głównie Ukraińców, informowaliśmy już wcześniej. W 2017 roku w naszym kraju urodziło się 2705 dzieci z niepolskim obywatelstwem. Dla porównania, dziesięć lat wcześniej, w 2007 roku, przyszło ich na świat tylko 281. Wyraźny wzrost widać od 2015 roku, gdy w Polsce urodziło się 1265 dzieci z niepolskim obywatelstwem. Rok później było to już niemal 2 tys. dzieci. Najliczniejsze w tej grupie są dzieci ukraińskie, blisko 60 proc. W 2017 roku w Polsce było ich ponad 1590, czyli prawie 40 razy więcej, niż w 2007 roku. Tak dynamiczny wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększającej się liczby cudzoziemców, którzy otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy, czyli do trzech lat, lub stały w Polsce.

Czytaj także: „DGP”: ponad pół miliona polskich dzieci przyszło na świat za granicą

obserwatorgospodarczy.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz