Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, minister obrony narodowej przedłożył projekt ustawy, która umożliwiłaby wojsku zatopienie wrogiego statku zagrażającego gazociągowi Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister obrony narodowej przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw. Według projektu w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego.

“Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe)” – czytamy.

W zaproponowanych rozwiązaniach czytamy, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania.

Nowe przepisy przewidują, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
– zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
– wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
– ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego, możliwe będzie jego zniszczenie. Będzie to jednak możliwe tylko w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

Dodatkowo na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej.  Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

Przypomnijmy, że zastępca sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu, David Cattler ,ostrzegł w środę, że Rosja może spróbować przeprowadzić sabotaż na podmorskich kablach, w odwecie za wsparcie udzielane przez Zachód Ukrainie. „Są wzmożone obawy, że Rosja może wciąć na cel kable podmorskie lub inne obiekty infrastruktury krytycznej, próbując zakłócić życie Zachodu, by zyskać przewagę nad tymi krajami, które wspierają Ukrainę w zakresie bezpieczeństwa” – powiedział dziennikarzom Cattler, cytowany przez Reuters. Ocenił, że zagrożenie jest realne.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply