W nadesłanym do redakcji portalu Kresy.pl stanowisku Konfederacja odcięła się od proimigracyjnej wypowiedzi wiceprezesa partii KORWiN Sławomira Mentzena, która miała paść w imieniu wszystkich konfederatów – pisze Marcin Skalski.

Przypomnijmy, w debacie przedwyborczej 30 września 2019 roku wiceprezes partii KORWiN Sławomir Mentzen przyznał, że nie przeszkadza mu imigracja do Polski, pod warunkiem że jest ona zarobkowa oraz dotyczy ona krajów „bliskich kulturowo”, jakim jest według Mentzena Ukraina:

„Należy im [Ukraińcom – M.S.] dalej pozwolić mieszkać w Polsce. Jeżeli nie łamią prawa, mają prawo tutaj zarabiać. Jesteśmy przede wszystkim przeciwni masowej imigracji z krajów zupełnie odmiennych kulturowo, z Afryki albo z Azji, a nie z Ukrainy” – mówił polityk Konfederacji i wiceprezes partii KORWiN.

Co więcej, Sławomir Mentzen wyraźnie oddzielił sceptyczny wobec podmiany populacji w Polsce program Ruchu Narodowego od oficjalnego stanowiska Konfederacji:

„Obowiązuje nas program Konfederacji, a nie Ruchu Narodowego” – odpowiedział polityk na uwagę dziennikarza, iż Ruch Narodowy w swoim programie opowiada się przeciwko masowej imigracji do Polski. W rzeczywistości Konfederacja w swoim programie również sprzeciwia się masowej imigracji, o czym Mentzen zdaje się nie wiedzieć. 

Powyższa rozbieżność oraz stosunkowo niewielka uwaga udzielana przez polityków Konfederacji tematowi masowej imigracji zarobkowej do Polski, przede wszystkim ukraińskiej, została opisana w tekście „Dlaczego Konfederacja milczy o masowej imigracji do Polski?”.

Próby uzyskania oficjalnego stanowiska Konfederacji oraz Ruchu Narodowego zakończyły się wówczas niepowodzeniem, mimo wielokrotnie ponawianych zabiegów. Ta ostatnia partia, już po publikacji wspomnianego artykułu, wysłała swoje stanowisko do redakcji portalu Kresy.pl. Ze względu na wprowadzające w błąd sformułowania, tekst nadesłany przez Ruch Narodowy został opatrzony komentarzem autora pierwotnego artykułu.

23-go czerwca stanowisko całej Konfederacji – a nie jedynie jej narodowego skrzydła – nadesłało także Biuro Prasowe Konfederacji. Ich omówienie znajduje się poniżej.

Na pytanie o to, które ze stanowisk reprezentuje pogląd Konfederacji – to zawarte w programie partii, czy to sprzeczne z programem, ale wyrażone przez Sławomira Mentzena jakoby w imieniu całego ugrupowania – odpowiedź okazała się krótka, ale jednoznaczna. Jak przekazała Konfederacja, to nie wypowiedź Sławomira Menztena, ale program partii jest obowiązującym stanowiskiem:

Pytanie 1.:

Które ze stanowisk jest wiążące dla polityków Konfederacji – to z programu partii znajdującego się na stronie ugrupowania czy też to wyrażone przez dr. Sławomira Mentzena w debacie z września 2019 roku

Odpowiedź: Oficjalnym stanowiskiem Konfederacji jest program partii.

W kolejnym punkcie Konfederacja jest równie jednoznaczna. Ceduje ona bowiem odpowiedzialność za poruszanie tematyki podmiany populacji w Polsce na rząd PiS, gdyż – jak twierdzi ugrupowanie – w obecnym stanie prawnym kompetencje w tej sprawie należą do władzy wykonawczej, a nie ustawodawcy:

Pytanie 2.:

Czy można oczekiwać publicznego przedstawienia (nie mam na myśli samej inicjatywy ustawodawczej w Sejmie z uwagi na niewystarczającą liczbę posłów Konfederacji) przez posłów i innych polityków Konfederacji projektu ustawy dotyczącej moratorium imigracyjnego bądź jakkolwiek ograniczającej skalę imigracji zarobkowej do Polski? Jeśli tak, kiedy taki projekt zostałby przedstawiony opinii publicznej?

Odpowiedź: Przedkładanie takiego projektu ustawy byłoby bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że rząd polski posiada wszelkie narzędzia prawne konieczne do wprowadzenia moratorium imigracyjnego (lub ograniczenia skali imigracji) w drodze rozporządzenia. Zagadnienie to należy więc do zakresu działania władzy wykonawczej, a nie ustawodawczej.

W odpowiedzi na kolejne pytanie, Konfederacja, jako przykłady swojej aktywności w omawianym temacie, uznaje aktywność „ugrupowań tworzących Konfederację”, przy czym przytaczane są jedynie przypadki działań podejmowanych pod szyldem Ruchu Narodowego oraz przez Grzegorza Brauna. Tymczasem brak wykorzystania szyldu całej Konfederacji i ograniczenie działań do części składowych Konfederacji było właśnie jednym z zarzutów stawianych konfederatom w tekście o przemilczaniu zjawiska masowej imigracji:

Pytanie 3.:

W jaki dodatkowo inny sposób Konfederacja zamierza sprzeciwić się masowej imigracji do Polski, o której mowa jest w jej własnym programie?

Odpowiedź: Politycy Konfederacji wielokrotnie adresowali zagadnienie masowej imigracji w wystąpieniach publicznych na konferencjach prasowych i na mównicy sejmowej, w interpelacjach, jak również na wystąpieniach ugrupowań tworzących Konfederację (np. kwestia moratorium imigracyjnego była podnoszona na konferencjach prasowych zarówno Ruchu Narodowego, jak i Grzegorza Brauna).

Warto podkreślić, iż rekomendacja moratorium imigracyjnego padła ze strony Grzegorza Brauna już po publikacji pierwotnej analizy, niemniej została ona wiernie zrelacjonowana na portalu Kresy.pl: Grzegorz Braun rekomenduje moratorium imigracyjne [+VIDEO]

Nowością jest jednak to, że Konfederacja przyznała, iż to Ruch Narodowy jest w temacie masowej imigracji kompetentny do wypowiadania się w imieniu wszystkich konfederatów. Autorzy odpowiedzi nadesłanej przez Biuro Prasowe Konfederacji powołują się bowiem na stanowisko wysłane redakcji Kresy.pl właśnie przez RN:

Liczne przykłady takich wystąpień zostały już przekazane do redakcji Kresy.pl przez biuro prasowe Ruchu Narodowego – odpowiedziała Konfederacja.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W ostatnim pytaniu została poruszona kwestia ewentualnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej moratorium imigracyjnego. Konfederacja uzależnia swoje poparcie od konkretnych warunków, w tym brzmienia samej ustawy oraz tego, co mógłby zrobić w tej sprawie rząd PiS na drodze rozporządzenia:

4. Czy Konfederacja oficjalnie poparłaby ewentualną obywatelską inicjatywę ustawodawczą w zakresie zbierania podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej moratorium imigracyjne? Czy będzie zachęcać do tego swoich zwolenników czy też nie?

To zależy od konkretnego brzmienia takiej ustawy i jej sensowności wobec wzmiankowanego wyżej faktu, że wprowadzenie moratorium imigracyjnego jest już obecnie możliwe w drodze rozporządzenia.

Konfederacja nie przesłała żadnych dodatkowych uwag, o które została poproszona na wypadek, gdyby odpowiedzi na zadane pytania nie wyczerpywały omawianego tematu.

O pogląd na zjawisko masowej imigracji zarobkowej do Polski poproszono również partię KORWiN, od stanowiska wiceprezesa której Konfederacja odcięła się w swoich odpowiedziach. Mimo zapowiedzi ustosunkowania się do pytań, partia KORWiN ostatecznie nie zdecydowała się na zabranie głosu.

Marcin Skalski

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply