Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1895, s. 871.

Żwaniecal. Żwańczyk, rzeka, w pow. kamie­nieckim, lewy dopływ Dniestru. Na wierzcho­winach Żwańczykiem zwany, ma źródła powyżej wsi Skotynian, płynie z płn. ku południowi, mi­ja Skotyniany, Kutkowce-, Zakupno, Iwachnowce, Demkowce, Świerzkowce, Teremkowce, Jurkowce, mstko Czemerowce, wś Bereżankę, Kuhajowce i od ujścia rzki Krasnopółki przybiera na­zwę Żwaniec, pod którą przepływa pod wsią Poczapińce, mstkiem Lanckoroń, wsiami: Draganówka, Kormilcze, Kociubijów, Krasnostawce, mstkiem Orynin, wsiami: Rzepińee, Łobok, Kadyjowce, Burakówka, Laskowce, Rychty, psk. Morozówka, Somakówka, Kniahenin, Lastowce i pod mstkiem Żwańcem, ubiegłszy 84 w., ma uj­ście. Łoże jego skaliste, wody źródlane, bystre. Okolica nad Ż. położona należy do najwyższych w gub. podolskiej, do tak zwanych Toutrów, Tołdrów al. gór Miodoborskich. Od prawego brzegu Ż. przybiera Krasnopółkę, od lewego zaś Jampolczyk, Surżę i Olszankę.

X. M. O.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz