Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 11, Warszawa 1890, s. 845.

Szczepiatyn, wś, pow. Rawa Ruska, 30 klm, na płn.-wschód od Rawy, 10 klm. na płn.-wsch. od Uhnowa (sąd pow.), tuż na płn. od urz. poczt, w Korczowie. Na wsch. leży Korczmin, na płd. Korczów, na zach. Tarnoszyn, na płn.-zach. Ulhuwek, na płn.-wsch. Krzewica. Przez wieś płynie pot. Rzeczyca, dopł. Sołokii. W dolinie jej leżą zabudowa­nia (203 mt. wzn.). Na płn. wzgórze Szcze­piatyn (232 mt.). Własn. więk. ma roli or. 403, łąk i ogr. 101, past. 2, lasu 311 mr.; wł. mn. roli or. 589, łąk i ogr. 170, past. 2 mr. W 1880 r. było 81 dm., 537 mk. w gmi­nie, 7 dm., 48 mk. na obsz. dwor. (469 gr.- kat., 101 rz.-kat., 15 izr.; 550 Rusinów, 14 Polaków, 21 Niemców). Par. rz.-kat. w Uhnowie, gr.-kat. w Korczowie. We wsi jest cerkiew p. w. św. Trójcy i szkoła filialna.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz