Nieśwież. Kościół i klasztor Benedyktynek.

Kościół i klasztor wybudowane w latach 1590 – 1596 z fundacji księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” znajdują się na niewielkim wzniesieniu w południowej części starego miasta. Zabudowania klasztoru i kościoła stanowią zwarty kompleks. Niestety, po wielu przeróbkach nie zachowała się wieża kościoła. Do dziś dotrwała barokowa brama – dzwonnica. Obecnie w budynku klasztornym mieści się szkoła pedagogiczna.
Tekst: Agnieszka Homan.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz