Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 237-238.

Cetner Andrzej z Czertwic, h. Przerowa (+ 1624), podczaszy lwowski, syn Baltazara, brat Aleksandra i Mikołaja. W młodym wieku podróżował wiele po obcych krajach, a następnie poświęcił się służbie wojskowej. Bral udział w wojnie z Moskwą, gdzie w bitwie pod Smoleńskiem w r. 1609 dowodził znaczniejszym oddziałem. Następnie wsławił się udziałem w wyprawie na Wołoszczyznę pod Żół­kiewskim. W r. 1621 bawił w Wołoszech celem wyswobodzenia brata swego Aleksandra, skutkiem czego na okazowaniu pod Lwowem stawił poczet przez sługi. W r. 1623 podpisał z tymże bratem uchwałę ziemian województwa ruskiego w sprawie pospolitego ruszenia przeciwko Tatarom. Co się ty­czy piastowanych przezeń urzędów wiadomo tylko tyle, że w r. 1617 ze stolnika królewskiego został podczaszym lwowskim. Pod koniec życia wystę­pował też z tytułem dworzanina królewskiego. Zmarł młodo w 33. roku życia. Był ożeniony

[s. 238]

z Katarzyną Leśniowską, kasztelanką bełską, która zgodnie z jego życzeniem pochowała go po śmierci obok matki we Lwowie i postawiła mu nagrobek »in turri curiae urbis«. Potomstwa nie pozostawił.

Boniecki; Uruski; Niesiecki; Złota księga, XXIV; Starowolski S., Monumenta Sarmatarum, Kr. 1655, 302—3; AGZ XX; Akta Arch. Państw, we Lwowie, Terr. Leop. t. 54, s. 102 n., 2035, 2037.

Wojciech Hejnosz

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz