ZUS próbuje odzyskać środki, które zostały nienależnie wypłacone Ukraińcom po ich wyjeździe z Polski. Do tej pory odzyskano zaledwie 35,3 tys. zł z około 2 mln – podaje Rzeczpospolita, powołując się na dane ZUS.

Rzeczpospolita (Rz) wskazała w środowym materiale, że od początku wojny Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił nienależnie obywatelom Ukrainy około 2 mln zł. Chodzi o świadczenia 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy i 300+. Do tej pory udało się odzyskać zaledwie 35,3 tys zł.

Rz podkreśla, że wspomniane kwoty nie dotyczą świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, które są obsługiwane przez gminy. Realna kwota wypłaconych nienależnie świadczeń jest więc wyższa.

“ZUS sukcesywnie wydaje kolejne decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu i zobowiązuje beneficjentów do ich zwrotu” – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Dodaje, że Zakład ma na to dwa lata.

Zobacz także: ZUS żąda od obywateli Ukrainy zwrotu wyłudzonych świadczeń. Ukraińcy oburzeni

Już w czerwcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodziło o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Z odpowiedzi ZUS na pytania portalu Kresy.pl wynikało, że „w przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień”. Odpowiedź wskazywała, że polska administracja nie posiadała wówczas odpowiednich mechanizmów alarmowania o zaistnieniu tego typu sytuacji, ani ich weryfikacji. Dowodem na nieskuteczność tego typu rozwiązań był fakt, że o procederze nadal alarmowali włodarze przygranicznych miast.

W związku z powyższym portal Kresy.pl zwrócił się we wrześniu ponownie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniami w opisywanej sprawie. Pod koniec września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarowało, że podejmowane są działania mające na celu uszczelnienie systemu. Wskazywano m.in. na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rząd zajął się tą kwestią jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku.

28 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje ona, że wypłata świadczeń dla rodzin obywateli Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny, podlega wstrzymaniu, jeśli świadczeniobiorca lub dziecko, na które zostało przyznane świadczenie, wyjedzie z Polski.

ZUS otrzymał także dostęp rejestru Straży Granicznej, a wraz z nim do informacji o datach wjazdów i wyjazdów obywateli Ukrainy z terytorium Polski.

Przez miesiąc obowiązywania nowych przepisów ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń dla ok. 3200 obywateli Ukrainy.

Zobacz także: Sondaż. Większość badanych ocenia, że Ukraińcy w Polsce są traktowani lepiej niż Polacy

rp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply