Ustawa o maksymalnych cenach energii z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa zakłada, że w 2023 roku cena maksymalna prądu wyniesie 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych, a dla samorządów i sektora MŚP – 785 zł za MWh.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych oraz dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw i samorządów. Wprowadza ona nadzwyczajne środki, mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Zgodnie z nowymi przepisami, w 2023 roku roku gospodarstwa domowe po przekroczeniu limitów mają zapłacić nie więcej niż 693 zł za MWh, a samorządy i MŚP – 785 zł za MWh.

Ustawa została przyjęta przez Sejm w ubiegłym miesiącu, zdecydowaną większością głosów.

Przedstawiciele rządu twierdzą, że bez jego interwencji m.in. w sprawie ustalenia maksymalnych cen prądu, polscy obywatele zapłaciliby za energię w przyszłym roku nawet 200 proc. więcej.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, takie jak placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły czy inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, aquaparki i baseny.

Ponadto, mechanizm obejmie również jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci mają zostać producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe, szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Zgodnie z treścią ustawy, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh. Dotyczy to zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli natomiast umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., to wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma zostać ustalona na poziomie 693 zł za MWh. Będzie ona obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia, które wynoszą: 2 MWh dla gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla rodzin z osobą niepełnosprawną i 3 MWh dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Przeczytaj więcej: Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen maksymalnych. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje zarazem, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie sposobu obliczania. Według rządu, efektem tego rozwiązania ma być ograniczenie nadmiarowego przychodu wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej, jak również redystrybucja uzyskanych z tego tytułu środków do odbiorców końcowych.

Podczas prac nad projektem przyjęto kilka poprawek, zgłoszonych w II czytaniu przez klub PiS. Dotyczyły one m.in. rekompensat za stosowanie maksymalnych cen prądu, a także zapewniania nowym odbiorcom prądu, nie dysponującym historią odbioru energii elektrycznej, możliwość skorzystania z upustu za zmniejszenie zużycia prądu. Później Sejm zaakceptował część senackich poprawek, które przewidywały m.in. objęcie ustawą również rodzinnych ogrodów działkowych.

PAP / Interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply