Ukraina złożyła skargę na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze

Ukraina oficjalnie złożyła pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Żądamy, aby Rosja została pociągnięta do odpowiedzialności za manipulowanie pojęciem «ludobójstwa» w celu usprawiedliwienia agresji. Prosimy sąd o natychmiastowe nakazanie Federacji Rosyjskiej zaprzestania działań wojennych i rozpoczęcia przesłuchań już w przyszłym tygodniu” – napisał Zełenski na swoim Twitterze.

Karim Khan, prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze, w piątek 25 lutego opublikował oświadczenie, w którym wyraził niepokój spowodowany inwazją Rosji. Przekazał, że może zostać wszczęte dochodzenie dot. aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. “Przypominam wszystkim stronom prowadzącym działania wojenne na terytorium Ukrainy, że mój urząd może wykonywać swoją jurysdykcję i prowadzić dochodzenie w sprawie wszelkich aktów ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy” – przekazał w oświadczeniu Karim Khan, prokurator MTK w Hadze.

Ukraińcy zarzucają Rosjanom m.in. ostrzał przedszkola w Stanicy Ługańskiej. W wyniku ostrzału miała miała zginąć siedmioletnia dziewczynka (wcześniej hospitalizowan). Poinformował o tym szef obwodowej administracji państwowej Dmytro Żywycki.

“Dzisiejsze rosyjskie ataki na przedszkola i sierocińce to zbrodnie wojenne i pogwałcenie Statutu Rzymskiego. Wspólnie z Kancelarią Prokuratora Generalnego zbieramy te i inne materiały, które niezwłocznie przekażemy do Hagi. Odpowiedzialność jest nieunikniona” – oświadczył 25 lutego Dmytro Kułeba minister spraw zagranicznych Ukrainy

Ponadto, jak poinformował na Facebooku Wołodymyr Bondarenko, sekretarz kijowskiej rady miejskiej, rosyjska dywersyjno-zwiadowcza grupa miała rozstrzelać w sobotę 26 lutego w Kijowie rodzinę z trojgiem dzieci. Rodzice i córka nie żyją. Jedna dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii. Chłopiec jest hospitalizowany.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Mieści się w Pałacu Pokoju w Hadze (Holandia), działa od 1946 roku i zgodnie z prawem międzynarodowym rozwiązuje spory prawne między państwami.

Rozpatrując spory między państwami, sąd przeprowadza jawne rozprawy, na których zabierają głos przedstawiciele i prawnicy stron, a następnie omawia sprawę na posiedzeniach niejawnych i ogłasza orzeczenie. Ta decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Jeżeli jedno z państw biorących udział w postępowaniu nie zastosuje się do niego, druga strona może zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińcy chcą wykluczenia Rosjan z tego organu.

Od 1946 r. sąd wydał 139 wyroków w sporach dotyczących m.in. granic lądowych i/lub morskich, suwerenności terytorialnej, niestosowania siły, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, brania zakładników, prawa do azylu, obywatelstwa, prawa do pokojowego przejścia przez cieśniny międzynarodowe.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jednak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać spór tylko wtedy, gdy zainteresowane państwa uznały jego jurysdykcję, w tym w spornej kwestii.

W 2017 roku Ukraina złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o uznanie działań Rosji w Donbasie za naruszenie Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, a na Krymie Międzynarodowej Konwencji o likwidacji wszelkich Form dyskryminacji rasowej. Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta .

Kresy.pl 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply