Na Ukrainie przeprowadzono badanie wśród wyborców najpopularniejszych obecnie partii politycznych. Sprawdzano m.in., jaki jest ich stosunek do członkostwa Ukrainy w UE i NATO. Wyraźnie wyróżniają się dwie najbardziej prozachodnie partie.

Ukraińskie Centrum Razumkowa we współpracy z Fundacją Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kuczeriwa przeprowadziły wśród ogółu Ukraińców badanie, w którym sprawdzano stosunek wyborców pięciu głównych partii, które po lipcowych wyborach mogą znaleźć się w parlamencie Ukrainy. Dotyczy to następujących partii: Sługa Narodu, powiązanej z nowym prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Głos popularnego piosenkarza Swiatosława Wakarczuka, Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki, Batkiwszczyny Julii Tymoszenko oraz Platformy Opozycyjnej-Za Życiem.

W ramach sondażu badano m.in. poziom poparcia wśród wyborców poszczególnych partii dla przyłączenia się Ukrainy do Unii Europejskiej. Najbardziej prounijni okazali się być wyborcy partii Głos (86 proc.) i Europejskiej Solidarności (85 proc.). W mniejszym stopniu zwolennikami akcesji Ukrainy do UE są sympatycy Sługi Narodu (62 proc.). Co ciekawe, w porównaniu z tymi ugrupowaniami spośród partii określanych mianem prozachodnich czy prounijnych najmniej zwolenników wejścia do Unii ma partia Julii Tymoczenko, Batkiwszczyna (59 proc.). W przypadku Platformy Opozycyjnej-Za Życiem, jej wyborcy opowiadają się głównie za pozablokowym statusem Ukrainy, bez członkostwa w UE lub uniach euroazjatyckich (44 proc.), a także za dołączeniem do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, obok Rosji, Białorusi i Kazachstanu (39 proc.).

W kwestii członkostwa Ukrainy w NATO sytuacja wygląda podobnie, choć tu entuzjazm jest już mniejszy. Najwięcej zwolenników wejścia do Sojuszu jest w partiach Poroszenki (80 proc.) i Wakarczuka (75 proc.). W przypadku Sługi Narodu i Batkiwszczyny takie osoby stanowiły mniej niż połowę, po 47 proc. Wyborcy Platformy Opozycyjnej wyraźnie wolą status pozablokowy (50 proc.), względnie sojusz wojskowy z Rosją (25 proc.).

Uczestników badania pytano tez o ich stosunek do możliwości prowadzenia bezpośrednich rozmów z liderami samozwańczych, wspieranych przez Moskwę republik separatystycznych w Donbasie. Najczęściej sprzeciwiali się temu wyborcy Europejskiej Sprawiedliwości (58 proc.) i Głosu (48,5 proc.). Z kolei 44 proc. respondentów z elektoratu Sługi Narodu i 46 proc. wyborców Batkiwszczny poparłoby takie negocjacje. Ich zdecydowanymi zwolennikami są wyborcy Platformy Opozycyjnej Za Życiem (75 proc.).

Odnośnie rozwiązania dotyczącego wprowadzenia na terytoria tzw. Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługańskiej RL międzynarodowych sił pokojowych, to zdecydowanie popierają je wyborcy Głosu (72 proc.) i Europejskiej Solidarności (71 proc.), w mniejszym stopniu Batkiwszczyny (59 proc.) i Sługi Narodu (54 proc.). Przeciwko takiej opcji jest połowa wyborców Platformy Opozycyjnej.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-20 czerwca br. na próbie 2017 osób w wieku od 18 lat, we wszystkich obwodach Ukrainy, z wyjątkiem Krymu i części Donbasu kontrolowanych przez separatystów. Zaznaczono, że badanie przeprowadzono przy wsparciu finansowym ze strony programu MATRA, prowadzonego przez ambasadę Holandii.

Przypomnijmy, że ostatni sondaż przeprowadzony na Ukrainie przez Grupę Socjologiczną Rating pokazuje, że wciąż pozycję dominującą zajmuje partia „Sługa Narodu” na czele z Dmytro Razumkowem, związana z nowym prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Obecnie może liczyć na poparcie 45,3 proc. respondentów (spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem), którzy chcą wziąć udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych i wiedzą, na kogo zagłosują. Drugie miejsce zajmuje obecnie opozycyjna względem obozu pomajdanowego Platforma Opozycyjna-Za Życiem, z poparciem 12,1 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). Na trzecim miejscu znalazła się partia wokalisty popularnego zespołu Okean Elzy Swiatosława Wakarczuka – Głos, na którą chce głosować 8,4 proc. ankietowanych Ukraińców (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: partia Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki (7,2 proc.; wzrost o 2,2 pkt. proc.) i partia Batkiwszczyna byłej premier Julii Tymoszenko (7 proc., spadek o 0,3 pkt. proc.). Żadne inne ugrupowanie nie przekroczyłoby progu wyborczego.

Unian / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply