Szczyt UE-Ukraina w Kijowie – podpisano trzy ważne umowy

W ramach szczytu Unia Europejska – Ukraina w Kijowie podpisano m.in. umowę o transporcie lotniczym, która otwiera drogę do utworzenia „wspólnego obszaru lotniczego” między UE a Ukrainą. Na mocy innych umów, Ukraina dołączyła do unijnych programów „Horyzont Europa” i „Kreatywna Europa”.

We wtorek w Kijowie miał miejsce 23. szczyt UE-Ukraina. Unię Europejską reprezentowali: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell, a Ukrainę jej prezydent Wołodymyr Zełenski.

Według oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej, Unia Europejska i Ukraina „ potwierdziły swoje silne partnerstwo i zaangażowanie na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej”. Wydały też wspólne oświadczenie, w którym podkreśliły, jak wartościowy jest dwustronny program.

 

Von der Leyen podkreśliła wielką wagę, jaką mają dla Unii stosunki z Ukrainą. „Wspólnie zbudowaliśmy specjalne partnerstwo oparte na wzajemnej solidarności i przyjaźni. Razem działamy na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską, w wielu dziedzinach poczyniono już postępy. Nadal będziemy starali się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą. Te działania wraz z podtrzymywaniem jednolitego stanowiska w sprawie sankcji pokazują niesłabnące zaangażowanie UE na rzecz Ukrainy” – powiedziała przewodnicząca KE.

Zdaniem Borrella, „UE jest najsilniejszym i najbardziej wiarygodnym partnerem strategicznym Ukrainy”, a na szczycie potwierdzono stałe poparcie polityczne Unii dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu.

W ramach szczytu podpisano też trzy umowy. Pierwsza z nich to umowa o transporcie lotniczym, która otwiera drogę do utworzenia „wspólnego obszaru lotniczego” między UE a Ukrainą. W założeniu ma ona ułatwić dostęp do rynku i stworzyć nowe możliwości dla konsumentów i linii lotniczych po obu stronach. Oficjalny komunikat podkreśla wzrost znaczenia ukraińskiego rynku lotniczego dla Unii Europejskiej.

„Podpisana dziś umowa ma na celu stopniowe otwarcie rynków lotniczych obu stron i włączenie Ukrainy do szerszego wspólnego europejskiego obszaru lotniczego. Ukraina będzie w dalszym ciągu dostosowywać swoje ustawodawstwo do unijnych przepisów i norm lotniczych w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo lotnicze, zarządzanie ruchem lotniczym, ochrona lotnictwa, środowisko, uregulowania gospodarcze, konkurencja, ochrona konsumentów i aspekty społeczne” – czytamy w komunikacie.

Na mocy umowy, unijne i ukraińskie linie lotnicze będą mogły obsługiwać bezpośrednie loty między dowolnym miejscem w UE i dowolnym portem lotniczym na Ukrainie. Ponadto, wszystkie restrykcje i ograniczenia dotyczące lotów między Ukrainą a UE zostaną zniesione, a postanowienia dotyczące otwartej i uczciwej konkurencji zagwarantują równe warunki działania. Umowa ma też zwiększyć wymianę handlową między UE a Ukrainą i przyczynić się do wdrażania układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, przede wszystkim budując pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Umowa ta musi jeszcze zostać ratyfikowana przez obie strony przed formalnym wejściem w życie, przy czym formalnie obowiązuje od dnia podpisania.

Ponadto, obie strony podpisały umowę o udziale Ukrainy w programie „Horyzont Europa”. To unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 oraz program badawczo-szkoleniowym Euratomu na lata 2021-2025. Budżety tych programów wynoszą odpowiednio 95,5 mld euro i 1,38 mld euro. Dzięki stowarzyszeniu, ukraińscy naukowcy i innowatorzy będą mogli uczestniczyć w nich na takich samych warunkach, jak podmioty z państw członkowskich UE. Zaznaczono, że program „Horyzont Europa” jest jednym z głównych narzędzi realizacji europejskiej strategii współpracy międzynarodowej „Globalne podejście Europy do współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji”.

Trzecia z podpisanych we wtorek umów dotyczy udziału Ukrainy w sztandarowym unijnym programie „Kreatywna Europa”, wspierającym sektor kultury i sektor kreatywny na lata 2021-2027. Ma on przede wszystkim wspierać i promować „dziedzictwo kulturowe, kreatywność, internacjonalizację, profesjonalizację, innowacyjność i konkurencyjność sektora kultury i sektora kreatywnego”. Budżet programu wynosi 2,44 mld euro. Dzięki umowie, ukraińskie organizacje kulturalne i kreatywne mogą uczestniczyć w nim na takich samych warunkach jak podmioty z państw członkowskich UE.

Czytaj także: Kraje UE skarżą się na nadużywanie ruchu bezwizowego. Ukraina i inne kraje stracą „bezwiz”?

Ponadto, strony potwierdziły swoje silne zobowiązanie do dalszego wzmacniania stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską, w tym poprzez stałą ścisłą współpracę w celu wzmocnienia praworządności, przyspieszenia reform, wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wspierania transformacji ekologicznej i cyfrowej przejścia i zwiększania odporność.

Według wspólnego oświadczenia, Unia Europejska oficjalnie potwierdza rolę Ukrainy jako kraju tranzytowego dla dostaw gazu i powtarza, że będzie wspierać przesył gazu przez jej terytorium po 2024 roku, kiedy to ma wygasnąć dotychczasowa umowa z Rosją w tej sprawie.

ec.europa.eu / Ukrinform / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply