Do Sejmu wpłynął poselski projekt PiS, który zakłada znaczące zmiany w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Przedstawiciele partii rządzącej tłumaczą swój projekt potrzebą reorganizacji tej instytucji.

Projekt ustawy zakłada rewolucyjne wręcz zmiany i przebudowę organizacyjną Sądu Najwyższego. Jednym z najważniejszych założeń pomysłu jest przeniesienie wszystkich dotychczasowych sędziów w stan spoczynku. Wyjątek mają stanowić ci, których wskaże minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pozostali sędziowie mogą złożyć wniosek o przeniesienie do sądów niższych instancji lub przejść w stan spoczynku z gwarantowanym do 65 r życia uposażeniem. Projekt zakłada także utworzenie złożonej z dwóch wydziałów Izby Dyscyplinarnej, która będzie zajmowała się rozpatrywaniem przewinień dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów. Dodatkowo pomysł zakłada wyodrębnienie nowych izb: Prawa Prywatnego, Prawa Publicznego oraz wspomnianej Izby Dyscyplinarnej, które mają zastąpić istniejące do tej pory 4 izby.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Posłowie PiS uzasadniają projekt w następujący sposób: Charakter, zakres i duża liczba zmian ustrojowych przesądzają o potrzebie uchwalenia nowej ustawy tj. uregulowania całości problematyki organizacji oraz funkcjonowania Sądu Najwyższego, a także postępowania przed tym Sądem w nowym, i spójnym koncepcyjnie i konstrukcyjnie akcie prawnym. Jest to niezbędne z uwagi na potrzebę czytelności prawa w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do organu o konstytucyjnym znaczeniu jak Sąd Najwyższy.

Projekt wyklucza również, możliwość zasiadania w Sądzie Najwyższym dla osób, które zajmowały stanowiska lub współpracował z organami bezpieczeństwa w okresie przed 1989r. Zmienia ulega również granica wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku. Małgorzata Gersdorf sprawująca funkcję I prezesa SN oświadczyła, że nie wiedziała do tej pory o projekcie. Rewolucyjny charakter zmian, wzbudził wiele kontrowersji w mediach. Przeciw projektowi opowiada się wiele środowisk.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kancelaria Prezydenta: Sąd Najwyższy nie może ingerować w prerogatywy głowy państwa

Według PiS nowa ustawa zapewni nie tylko lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie Sądu Najwyższego, ale również wpłynie poprawę transparentności tego ciała. Celem jest również uniemożliwienie wpływania na decyzje dyscyplinarne przez przedstawicieli środowisk prawniczych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: PiS do swoich posłów: trzy ustawy do końca wakacji lub wybory na jesień

PAP/IAR/Kresy.pl/Sejm.gov
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz