W 2019 roku polski eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego zanotował „znaczący spadek”, na poziomie 20 proc. wartości sprzętu dostarczonego zagranicznym kontrahentom w stosunku do 2018 roku – wynika z raportu MSZ.

Pod koniec września br. Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawić raport na temat eksportu z Polski uzbrojenia i sprzętu wojskowego zawierający dane za rok 2019.

„Poza istotnymi danymi statystycznymi, raport opisuje krajowy system kontroli eksportu oraz stanowi przewodnik po zobowiązaniach i instytucjach międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz aktywnym uczestnikiem. Zasada przejrzystości transferów sprzętu wojskowego, obok prac na forach międzynarodowych reżimów kontrolnych i porozumień nieproliferacyjnych, stanowi ważny elementem walki ze zjawiskiem nielegalnego handlu bronią oraz przyczynia się do budowy wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa międzynarodowego” – informuje MON.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Resort zaznaczył, że „wyniki polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego za rok 2019 ukazują znaczący spadek (ok. 20%) wartości sprzętu dostarczonego zagranicznym kontrahentom w ubiegłym roku”. Świadczy o kondycji tej części polskiego eksportu, „a w połączeniu z możliwymi perturbacjami dla światowej gospodarki wywołanymi przez epidemię SARS-COV-2”, ukazuje wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorcami sektora obronnego planującymi ekspansję na rynki zagraniczne.

W dokumencie czytamy m.in., że przez ostatnie lata liczba wydawanych indywidualnych zezwoleń na wywóz uzbrojenia i sprzętu wojskowego utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie. W ubiegłym roku nastąpił znaczący wzrost, o 352 w porównaniu z 2018 rokiem (1106 wobec 753). Coraz więcej firm korzysta też z krajowych zezwoleń generalnych, które nie są ujęte w statystyce.

W 2019 roku łączna wartość tych licencji wynosiła blisko 2 mld euro (1 923 mld; w 2018 r. było to 1 556 mld), przy czym rzeczywisty eksport wyniósł ponad 390 mln (2018 r.: prawie 487 mln). „Należy odnotować widoczny wzrost wartości wydanych w 2019 roku zezwoleń na eksport w porównaniu do roku poprzedniego oraz znaczący spadek wartości rzeczywiście zrealizowanego eksportu” – czytamy w raporcie.

Przeczytaj: Niemcy: Eksport broni na rekordowym poziomie

„Kategoria ML 10 [załogowe i bezzałogowe statki powietrzne oraz ich komponenty – red.] pozostaje nadal najważniejsza w strukturze polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego [wartość wydanych zezwoleń: prawie 874 mln euro, rzeczywisty eksport: 191,4 mln euro – red.]. Jest to wynikiem eksportu kooperacyjnego firm współpracujących z koncernami zagranicznymi lub też będących ich firmami zależnymi. Firmy te, produkujące podzespoły do samolotów, śmigłowców i pojazdów lądowych, nadal pozostają głównymi polskimi eksporterami sprzętu objętego Wykazem uzbrojenia, a ich wyniki rzutują na łączny wynik eksportu firm sektora przemysłu obronnego” – napisano.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Głównymi importerami uzbrojenia z Polski według wartości rzeczywiście wykonanego eksportu i wydanych licencji w 2019 r. były: USA (398 licencji o wartości prawie 675 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 127,2 mln euro), Ukraina (118 licencji o wartości 212,6 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 43,8 mln euro), Algieria (30 licencji o wartości 20,5 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 38,6 mln euro), Tajlandia (1 licencja o wartości 35 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 34,3 mln euro), Hiszpania (27 licencji o wartości 177,6 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 18,1 mln euro), Francja (26 licencji o wartości 150,3 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 13,5 mln euro) oraz Kanada (60 licencji o wartości 202,5 mln euro, wartość rzeczywistego eksportu – 11,7 mln euro). Na dalszych miejscach znalazły się m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Irak, Malezja, RPA i Kazachstan.

Dane o rzeczywistym eksporcie i transferach sprzętu objętego siedmioma kategoriami rejestru ONZ pokazują m.in., że eksportowano głównie bojowe pojazdy opancerzone (43), z czego 28 na Ukrainę, 12 do Czech (oba „różne”) i po jednym do Australii (Flak/Gepard), Kanady (Hetzer) i Pakistanu (Toyota LC200). Do Holandii wysłano 5 wielkokalibrowych systemów artyleryjskich M3 90 mm i M2A1 105 mm, a do USA i Tajlandii po 3 śmigłowce S-70i BlackHawk. Ponadto, do Stanów Zjednoczonych wyeksportowano 38 zestawów przeciwlotniczych Grom.

W przypadku broni strzeleckiej, najwięcej wysłano do USA (ponad 5,2 tys. rewolwerów i pistoletów samopowtarzalnych oraz ponad 7,3 tys. karabinów i karabinków). 4,3 tys. karabinów i karabinków wyeksportowano z Polski do Czech. Z kolei do Nigerii trafiło 390 karabinów szturmowych, a do Holandii 40 lekkich karabinów maszynowych.

Odnośnie broni lekkiej, w 2019 roku do USA wysłano 9 ręcznych granatników podwieszanych/nasadkowych, do Holandii 26 przenośnych wyrzutni rakiet przeciwpancernych i systemów rakietowych.

Ogólnie, zasadniczo poza śmigłowcami BlackHawk, systemami plot Grom i zaawansowanym sprzętem elektronicznym (np. routery do systemów Patriot produkowane przez Teldat) czy bezzałogowcami od Grupy WB, Polska eksportuje raczej komponenty, niż kompletne i zintegrowane systemy uzbrojenia.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Według komentarza portalu Defence24.pl, od dłuższego czasu wartość sprzedaży za granicę utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, tj. między 330 a 490 mln euro od roku 2013. To oznacza, że istniejące problemy mają charakter strukturalny, a obecna sytuacja tylko je pogłębia.

Co ważne, spadki zanotowano w trzech kluczowych kategoriach eksportu: ML 10 (załogowe i bezzałogowe statki powietrzne oraz ich komponenty, z 295,5 do 191,4 mln euro), ML 6 (pojazdy lądowe i ich elementy składowe, z 52,1 do 45,2 mln euro, w tym z 29,9 do 7,6 mln w przypadku eksportu do RPA) i ML 2 (broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym oraz inna broń i uzbrojenie powyżej kalibru 12,7 mm wraz z wyposażeniem; z 19,1 do 15,5 mln euro). Zaznaczono, że spadek w kategorii ML 10 to zły prognostyk na obecny rok.

Wzrosty odnotowano z kolei w kategoriach: ML 4 (Bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria; z 19,5 do 30,3 mln euro, tu głównie zestawy Grom dla USA), ML 3 (Amunicja i zapalniki nastawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, z 14,1 do 29,0 mln euro, szczególnie do Iraku) oraz ML 5 (głównie sprzęt kierowania ogniem i związane z nim wyposażenie do ostrzegania i alarmowania, z 11,1 do 20,4 mln euro).

Głównym odbiorcą polskiego eksportu są Stany Zjednoczone (127,3 mln euro; 175,6 mln w 2018 roku). Dotyczy to sprzętu lotniczego, w tym jego komponentów (śmigłowce S-70i Black Hawk; 38 pocisków przeciwlotniczych Grom), a także elementy elektronicznych, jak komponenty do zestawów Patriot, w tym anteny do systemów IFF produkcji PIT-RADWAR czy routery firmy Teldat.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Na drugim miejscu plasuje się Ukraina (wzrost eksportu z 7 do 43,9 mln euro), a na trzecim – Algieria (38,3 mln euro sprzedaży za granicę, w stosunku do 15,4 mln w 2018 roku). Czwartą pozycję zajmuje Tajlandia, co wiąże się z przekazaniem przede wszystkim trzech śmigłowców Black Hawk za ponad 34 mln euro.

Komentatorzy z Defence24.pl zwracają uwagę, że analizując raport można zauważyć, że po pierwsze „w Polsce nadal wiodącą rolę odgrywa eksport kooperacyjny branży lotniczej”. Po drugie, „widać pewien brak regularności, jeśli chodzi o rynki eksportowe”, z uwagi na oparcie eksportu nie na długoterminowych kontraktach, lecz na pojedynczych zamówieniach. Zaznaczono, że rok do roku zwiększa się eksport na Ukrainę (43,9 mln euro w 2019 r., 27 mln w 2018 roku, mniej niż 7 mln w 2017 roku). Wiąże się to z coraz większym udziałem w eksporcie systemów kierowania ogniem, prawdopodobnie rozwiązań opartych o systemy Topaz i Fonet od Grupy WB. Natomiast w obszarze zintegrowanego, kompletnego systemy uzbrojenia, to Polska eksportuje w zasadzie tylko systemy Grom i śmigłowce Black Hawk.

MSZ / gov.pl / defence24.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz