Zdaniem Andrzeja Dudy podczas prac nad ustawą o ZUS mogło dojść do niedochowania standardów procesu legislacyjnego.

W dokumencie jaki wydała kancelaria prezydenta można przeczytać: Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego.

Dodano także, że w trakcie procedowania ustawy, Komisja Krajowa NSZZ ‚Solidarność’ oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do Prezydenta wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw wobec trybu prac nad przedmiotową ustawą. Przekazały również wspólne stanowisko pięciu reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ ‚Solidarność’, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Pracodawców Business Centre Club.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: ZUS potwierdza: polscy podatnicy sfinansują Ukraińcom za lata przepracowane na Ukrainie. Rząd nabiera wody w usta

Kancelaria poinformowała również, że Andrzej Duda zgodził się z przedstawionymi zastrzeżeni i zdecydował, że tryb procedowania nad ustawą powinien zostać zbadany przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z ustawą zasadniczą.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi – tłumaczy oświadczenie kancelarii prezydenta.

Wniosek o zbadanie noweli ustawy o ZUS uchwalonej przez parlament 15 grudnia ubiegłego roku został złożony w Trybunale Konstytucyjnym w piątek, 5 stycznia. Ustawa zakłada zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kresy.pl / dorzeczy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz