W poniedziałek w życie weszło rozporządzenie wprowadzające specjalną drogę uzyskiwania polskich wiz przez obywateli Białorusi.

14 czerwca obowiązywać zaczęło rozporządzenie ministra spraw zagranicznych Polski „w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego dla spraw zagranicznych” z dnia 28 maja 2021 r. Rozporządzenie zakładające 14-dniowy okres wejścia w życie od dnia publikacji, ogłoszone zostało 31 maja.

Rozporządzenie składa się, poza określeniem tego terminu, tylko z dwóch artykułów. Jednego mówiącego o możliwości ubiegania się o polskie wizy nie tylko zwykłą drogą – przez konsulaty generalne, ale także poprzez wnioskowanie bezpośrednio w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Drugi artykuł rozporządzenia odsyła do załącznika ze spisem państw, których obywatele mogą korzystać z dodatkowej drogi uzyskiwania wizy. Sam załącznik określa tylko jedno takie państwo – Białoruś.

Inicjatywa ta jest związana z konfliktem Polski z władzami Białorusi jaki doprowadził do poważnego obniżenia poziomu relacji dyplomatycznych. Mińsk rozpoczął wymianę dyplomatycznych ciosów prowadzących do ograniczenia obsady ambasady i konsulatów Polski na Białorusi. Ograniczenia kadrowe odbiły się na możliwości polskich służb konsularnych procedowania wniosków wizowych obywateli Białorusi.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W dodatku na skutek ubiegłorocznych decyzji władz Białorusi znacznie ograniczona została możliwość przekraczania lądowych przejść granicznych z wszystkimi państwami poza Rosją. Rozporządzenie MSZ umożliwi obywatelom Białorusi już przebywających na terytorium naszego państwa przedłużenie wizy bez konieczności powrotu do ojczyzny.

dziennikustaw.gov.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz