Mniejszości narodowe pod wpływem obcych służb?

Wywiad i służby bezpieczeństwa państw obcych, których działalność nie jest zgodna z interesami narodowymi Litwy, dążą do konsolidacji mniejszości narodowych, wzmacniając ich lojalność wobec państw trzecich i osłabiając integrację ze społeczeństwem Litwy – alarmuje litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa (DB).

W najnowszym raporcie o działalności DB, zaprezentowanym dziś w Sejmie RL, najwięcej uwagi mniejszościom narodowym poświęcono w rozdziale „Czynniki, sprzyjające szerzeniu w społeczeństwie Litwy informacji, niezgodnej z interesem narodowym“.
Raport nie nazywa państw, których służby zajmują się „działalnością niezgodną z interesami narodowymi Litwy“, ale uważa, że ich głównym celem jest „niestabilna sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza na Litwie“. Już na początku tego rozdziału umieszczono zdjęcia z pochodu nacjonalistów 11 marca b.r. i z wiecu „Frontu ludowego“ Paleckisa, niejednoznacznie kierując w ten sposób oskarżenia.

Następnie DB wymienia cały szereg „wrażych“ działań, wymierznych w interesy narodowe Litwy:
„Wykorzystując brak poczucia bezpieczeństwa, występujący wśród mieszkańców kraju, a szczególnie w określonych grupach społecznych i etnicznych, a także eskalując tematy konfliktogenne poprzez media i organizacje pozarządowe, lojalne wobec państw obcych dąży się do:
· konsolidacji mniejszości narodowych, wzmacniając ich lojalność wobec państw trzecich i osłabiając integrację ze społeczeństwem Litwy;
· kształtowania opinii o nieuchronnej zależności energetycznej Litwy od państw trzecich;
· podżegania waśni etnicznych, religijnych i politycznych;
· realizacji wrogiej Litwie polityki historycznej;
· rozbudzania i pogłębiania nieufności wobec systemu politycznego Litwy;
· dyskredytacji litewskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej oraz stymulowania niechęci społecznej wobec UE i NATO;
· polepszania wizerunku państw niedemokratycznych oraz wspierania realizowanej przez nie polityki.“

Za “strategów nieprzychylnego Litwie i innym krajom bałtyckim tła informacyjnego” DB uznaje przede wszystkim “subiekty, kształtujące politykę zagraniczną” państw trzecich, ale też agencje informacyjne, organizacje pozarządowe i centra naukowe tych państw. “Do tego procesu włączają się też wywiady i służby bezpieczeństwa państw obcych. Kampanie informacyjne za wynagrodzenie realizują i niektóre działające na Litwie media, ruchy i organizacje społeczne. Działalność tych wykonawców jest koordynowana poprzez ambasady państw zagranicznych, działające na Litwie” – czytamy w raporcie Departamentu Bezpieczeństwa.

Doroczne sprawozdanie DB ujawniono tylko częściowo – większość raportu, składanego w Sejmie Litwy, pozostała utajniona. Przewodnicząca Sejmu RL Irena Degutien? pozytywnie oceniła decyzję o ujawnieniu części raportu, szczególnie tej, dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. „Jeżeli społeczeństwo będzie miało więcej informacji, to jego pogląd także się zmieni i być może ustaną wreszcie spekulacje, gdy politycy są oskarżani o to, że widzą różnego rodzaju zagrożenia, których naprawdę nie ma.” – stwierdziła Degutien?.

Wilnoteka.lt/Kresy.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz