Podczas specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele IPN i Instytutu Sehna poinformowali, że według ustaleń biegłych, niemal wszystkie dokumenty z teczki TW ps. „Bolek”, w tym zobowiązanie do współpracy z SB i pokwitowania odbioru pieniędzy za doniesienia, zostały w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. “Wnioski są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości”.

Jak powiedział prokurator Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, z opinii biegłych wynika, iż zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia, które badali biegli z Instytutu Sehna podpisał Lech Wałęsa. Wątpliwości zgłoszono względem paru dokumentów, co jednak nie ma znaczenia dla całościowej oceny ekspertów. Potwierdza to autentyczność dokumentów, wskazujących na współpracę Lecha Wałęsy z SB od 29 grudnia 1970 r. do 19 czerwca 1976 r. Opinia liczy ponad 230 stron.

– Wnioski są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Pokwitowania odbioru pieniędzy zostały nakreślone przez Wałęsę –mówił prok. Pozorski.

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Sehna w Krakowie stwierdzili, że pismo „Bolka” jest tożsame z pismem Lecha Wałęsy. Ekspertyza dotyczyła dokumentów znalezionych po śmierci Czesława Kiszczaka w jego domu. W teczce było między innymi odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB, podpisane: “Lech Wałęsa Bolek”. Od maja 2016 roku prowadzono badania z dziedziny pisma porównawczego. Zlecono je w ramach śledztwa prowadzonego przez białostocki pion śledczy IPN ws. podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach „Bolka”, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

– Książka „SB a Lech Wałęsa” Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka dowodzi, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB . (…) Donosił na swych kolegów i brał za to wynagrodzenie. (…) Lech Wałęsa wszedł na drogę autodestrukcji i tą drogą kroczy do dnia dzisiejszego– powiedział prezes IPN Jarosław Szarek.

Z kolei dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna dr hab. Maria Kała poinformowała, że w aktach „Bolka” brak śladów przerabiania i kopiowania.

Już wcześniej z nieoficjalnych informacji wynikało, że opinia grafologiczna potwierdza, że to Lech Wałęsa był TW Bolkiem.

Sam Lech Wałęsa konsekwentnie zaprzecza współpracy z SB i neguje autentyczność dokumentów, twierdząc, że jest „czysty jak łza”. Jak twierdził, udowodnił on, że „podrabiano na mnie papiery z nazwiskami włącznie”, zaś „teczki Kiszczaka” są nieautentyczne, gdyż „Kiszczak dał polecenie, by zniszczyć wszelką dokumentację”.

Z treści opinii wynika, że zespół biegłych poddał analizie 158 dokumentów pochodzących z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Bolek”, w tym sporządzone odręcznie 21 grudnia 1970 roku zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, a ponadto 117 stron doniesień spisanych odręcznie przez agenta o pseudonimie „Bolek” oraz 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy przez agenta o ps. „Bolek” za przekazywane Słubie Bezpieczeństwa informacje, jak też figurujące pod tymi dokumentami podpisy: „Lech Wałęsa”, „Lech Wałęsa Bolek” i „Bolek”. Biegli dysponowali „obszernym materiałem porównawczym” w postaci 142 dokumentów, sporządzonych lub podpisanych przez Wałęsę w okresie od 1963 roku do 2016 roku. Były to m.in. dokumenty sporządzane w latach 1963–2013, związane z wydaniem Lechowi Wałęsie takich dokumentów jak dowód osobisty czy prawo jazdy, dokumenty z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z 1972 roku, dokumenty z Fabryki Urządzeń Budowlanych „ZREMB” w Gdańsku z lat 1976–1980; a także akta osobowe Lecha Wałęsy pochodzące ze Stoczni Gdańskiej za lata 1978–1996 oraz jego akta paszportowe, zawierające sporządzone przez niego w latach 1980–1989 dokumenty.

Jak ustalili biegli, w całości nakreślone przez Wałęsę było m.in. odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z 21 grudnia 1970 roku, 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy od SB za informacje z okresu od stycznia 1971 roku do czerwca 1974 roku, 29 odręcznych doniesień tajnego współpracownika, sporządzonych i podpisanych kryptonimem „Bolek” oraz 5 odręcznych doniesień tajnego współpracownika, nieopatrzonych kryptonimem bądź innym podpisem. Ponadto stwierdzono, że 6 odręcznych doniesień „Bolka” zostało sporządzonych przez Lecha Wałęsę, ale podpisanych pseudonimem przez funkcjonariuszy SB. W przypadku jednego, 6-stronnicowego doniesienia ustalono, że sporządził je ustalony funkcjonariusz SB, a podpisał je pseudonimem „Bolek” Lech Wałęsa, a jedno odręczne doniesienie TW zostało sporządzone i opatrzone kryptonimem „Bolek” przez ustalonego funkcjonariusza SB.

PAP / RIRM / tvp.info / wpolityce.pl / Kresy.pl

34 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. cyna
  cyna :

  IPN powinien wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia wykonania kserokopii wszystkich dokumentów przed akcją niszczenia archiwów. Tropy wiodą na Kreml i do Stasi gdzie mikrofilmy powędrowały

  • tutejszym
   tutejszym :

   ZSRR rutynowo pobierał materiały z polskich archiwów.
   Dostarczali mu je oficjele polscy, bijąc się między sobą kto to ma zrobić.
   Zniszczono materiały, o które teraz będziemy musieli ewentualnie prosić innych.
   Komplet danych przed zniszczeniem ma Rosja, Niemcy i ew. Bułgaria.

   • mop
    mop :

    Poznanie to określony stosunek między podmiotem poznającym – człowiekiem, a przedmiotem poznania, czyli obiektywnie istniejąca rzeczywistością niezależnie od niego. W toku rozwoju gatunku ludzkiego wytworzyły się materialne narządy zmysłowe (widać,że ten pociąg na CIEBIE nie poczekał), przy pomocy których człowiek może uzyskiwać informacje o otaczającym go świecie.Rozwinął się materialny narząd, dzięki któremu człowiek może nie tylko magazynować informacje, ale dokonywać na nich racjonalnych operacji myślowych takich jak: łączenie, separowanie, wykrywanie powiązań między percypowanymi zjawiskami i ich uogólnianie.
    TY I JAK WSZYSTKIE TOBIE PODOBNE MATOŁY ZATRZYMALIŚCIE SIE W LATACH SIEDEMDZIESIATYCH UBIEGŁEGO WIEKU I DALEJ W SWOIM ROZWOJU INTELEKTUALNYM TY TAK I ONI NIE POTRAFILIŚCIE POSUNĄĆ SIE NAWET O KROK.

    • tutejszym
     tutejszym :

     Nigdy bym Was, Panie mop o tak trafną samo ocenę nie posądzał. Co prawda nie na temat, ale ta samoocena jest trafna. Polecam między innymi wspomnienia generała-majora radzieckich służb specjalnych KGB Witalija Grigorjewicza Pawłowa „Byłem rezydentem KGB” opisującą ówczesne skurwione polskie władze. A na pseudo intelektualne wypociny nie masz się co silić, i tak wyliniały pro ruski komunista wyłazi z Ciebie z każdym zdaniem.

 2. mop
  mop :

  Wałęsa był „Bolkiem” wie każdy, kto wiedzieć chce. Przyznają to nawet jego obrońcy, usprawiedliwiając to młodym wiekiem i byciem robotnikiem. Taka obrona jest jednak dowodem iście „burżuazyjnej” pogardy dla „robola” i szokuje tym bardziej, że celują w niej byli walterowscy trockiści. Młody robotnik nie jest skazany na brak patriotyzmu i godności, a tym, którzy tego nie wiedzą, proponuję pojechać na trójmiejskie cmentarze, na groby ofiar Grudnia `70, żeby przekonali się, kim byli, i po ile mieli lat ci, którzy ginęli w walce z komunizmem.

  Wałęsa jest pozytywnym symbolem Polski tylko dla naiwnych.

  Dla ludzi rozumnych jest znakiem trwałości polskiej niedojrzałości. Naród, który wbrew faktom czci takiego przywódcę, dowodzi, że nie dorósł do rządzenia się samemu. Takiemu narodowi można narzucać przywódców wyznaczonych z zewnątrz. A oni będą nadal kultywowali legendę Wałęsy.
  TRAGEDIA !!!
  PS.
  Wałesa był szpiclem…
  Wydajnym: W dokumentach SB czytamy: „t.w. PS. „Bolek” przekazywał nam szereg cennych informacji dot. destrukcyjnej działalności niektórych pracowników. Na podstawie otrzymanych materiałów założono kilka spraw”
  Chętnym: „dał się poznać jako jednostka zdyscyplinowana i chętna do współpracy.”
  Płatnym: „Za przekazane informacje był on wynagradzany i w sumie otrzymał 13100 zł, wynagrodzenie brał bardzo chętnie.”
  Ambitnym: „niejednokrotnie w przekazywanych informacjach przebijała się chęć własnego poglądu na sprawę”.
  Roszczeniowym:„Żądał również zapłaty za przekazywane informacje, które nie stanowiły dla nas większej wartości operacyjnej”.
  Ci, którzy Wałęsy nie znają, i skłonni są wierzyć w bajki o przymuszaniu go do szpiclowania, powinni wiedzieć, że na sporządzonej przez SB w 1972 r. liście agentów, którzy usiłowali uchylać się od współpracy, brak jest tw „Bolka”.

 3. krok
  krok :

  Niemal każdy wie, że TW Bolek to Wałęsa, od lat 90 krążyły po urzędach i ministerstwach kopie współpracy z SB. Tylko, że nasze sądy chciały oryginałów, nie kser, w tym był problem. Martwi natomiast wciąż duży odsetek ludzi, dla których jest dalej bohaterem. Nawet w obliczu badań naukowców, dokumentacji, zeznań świadków, całej chronologii wydarzeń z lat 90, w których działy się rzeczy przedziwne. Nocna zmiana, walka na teczki, dwukrotne zniszczenie swojej teczki przez Wałęsę i wysłanych przez niego SBeków do niszczenia tych akt, zabójstwa Jaroszewiczów, spalenia domu Kiszczaków. To co wie Wałęsa, co jeszcze zrobił, kogo zniszczył, tego już pewnie się nie dowiemy. Lata 90 to były naprawdę ciekawe historycznie czasy, agentury USA i ZSRR, też brały w tym spektaklu udział. Szkoda, że Wałęsa dalej kłamie, chociaż w obecnej jego sytuacji psychicznej, żadne jego opowiadanie, jemu już nie pomoże, bo nit normalny w nie nie wierzy.

  • kojoto
   kojoto :

   Do tego co napisałeś należy jeszcze dodać niemałą grupę ludzi, którzy wprawdzie rozumieją, że Wałęsa współpracował z SB i że jes kanalią, ale twierdzą, że skoro był “twarzą Solidarności” i jest dobrze kojarzony na świecie to nie można go krytykować… Zawsze takim mówię, że nie był żadną “twarzą”, tylko “ryjem” a wszelkich obcokrajowców z którymi kiedykolwiek zaszło na temat Wałęsy uświadamiam, że to zwykła mała gnida.

  • azar
   azar :

   a to co za szambonurek wylazł z nory? jakiś troll Tymy ze związku uPadlińców w Polsce? nowy niby Polak przybył z zachodniej banderowskiej ukrainy za kupioną sfałszowaną kartę polaka? tylko takie słowa znasz jakimi tu się posługujesz?… UPAdina to dla ciebie banderowski szmaciarzu ,,PAN” możesz mu co najwyżej buty czyścić ale wracaj na swoją upainę bo ruskie ci na wschodzie miasto zajmują więc chwytaj za kijek i wio na moskala. banderowcy mocni tylko w gębie i przy kobietach bo przed ruskimi to srają tak w gacie, że aż do Polski spierd..ją!!!!

 4. azar
  azar :

  haha, zapisał sie Wałęsa w historii Polski ale jako zakamuflowany człowiek aparatu komunistycznego w kręgach solidarności by pomógl im przejść suchą nogą bez rozliczeń i by komunśici stali się teraz kapitalistami malwersując przy tym majątek narodowy. Popierać nadal Wałęsę i PO to tak jak przestepczość tworzącą ukłąd zamknięty!!!