Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli kolejnych cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową, chociaż i tak zamierzali zamieszkać na terenie Niemiec.

Jak poinformowała w piątek służba prasowa Straży Granicznej, funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu przyjęli kolejnych cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową, chociaż i tak zamierzali zamieszkać na terenie Niemiec.

Zobacz też: Kolejny Polak uciekł na Białoruś – przekonuje białoruska straż graniczna

Rodzice – obywatele Iraku oraz czworo ich dzieci przekazani zostali 18 sierpnia br. przez niemieckie służby funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG ze Zgorzelca, cudzoziemcy do strefy Schengen dostali się, niezgodnie z przepisami, przekraczając „zieloną granicę”. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani, wydana została wobec nich decyzja zobowiązująca ich do opuszczenia Polski. Następnie cudzoziemcy skierowani zostali do ośrodka dla cudzoziemców. Trzy dni później złożyli wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium Polski obejmujący całą rodzinę i otrzymali Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które pozwalają na legalny pobyt w Polsce, jednak nie uprawniają do przekraczania granicy państwowej. Jednak po złożeniu wniosku cudzoziemcy udali się pociągiem do Niemiec, gdzie złożyli kolejny wniosek, oczekując ochrony na terytorium Niemiec.

Zobacz też: Obywatele Ukrainy i Mołdawii zatrzymani za przemyt nielegalnych imigrantów

Po przekazaniu do Polski cudzoziemców pouczono o możliwości złożenia kolejnego, ostatniego już wniosku o ochronę międzynarodową, oraz o konieczności przebywania w Polsce do dnia wydania wobec nich stosownej decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zobacz też: Nielegalni imigranci przedostali się z Białorusi do Polski przez rzekę Świsłocz. Zatrzymała ich Straż Graniczna

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply