Rosyjska państwowa służba statystyczna Rosstat podała dane na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Zgodnie z danymi PKB Rosji kurczy się.

Rosyjski PKB na koniec pierwszego kwartału br. spadł o 1,9 proc. w ujęciu rok do roku, wynika ze wstępnych szacunków Rosstatu, wyliczonych na podstawie danych z produkcji. „Wskaźnik fizycznej wielkości produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2023 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., według wstępnych szacunków, wyniósł 98,1%” – oświadczenie instytucji zacytował portal Wiedomosti.

Według Rosstatu przewozy pasażerskie wygenerowały wartość o 15,7 proc. większą, sektor budowlany 8,8 proc. więcej, rolnictwo 2,9 proc. więcej a sektor przetwórczy o 1,1 proc. 

Spadek odnotowano w handlu hurtowym (o 10,8 proc.), usługach komunalnych – zaopatrzeniu w wodę, kanalizację i wywozie śmieci (o 10,2 proc.), handlu detalicznym (o 7,3 proc.), górnictwie (o 3,3 proc.), a także w transporcie towarowym (o 2,1 proc.). 

Szacunki Rosstatu opierają się na wstępnej sprawozdawczości dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora niefinansowego. Bardziej szczegółowe dane za pierwszy kwartał bieżącego roku, w tym informacje z Banku Centralnego i ministerstw, zostaną opublikowane 15 czerwca.

W kwietniu Ministerstwo Gospodarki Rosji poprawiło prognozę dla rosyjskiej gospodarki w 2023 r. ze spadku o 0,8 proc. (jak zakładano w prognozie wrześniowej) do wzrostu o 1,2 proc. Także w grudniu rosyjski rząd spodziewał się spadku PKB w bieżącym roku o 1 proc. Główny wkład we wzrost gospodarczy, zdaniem ministra Maksima Rieszetnikowa, będzie miało ożywienie popytu konsumpcyjnego po recesji w 2022 roku.

Minister spodziewał się wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Prognoza wzrostu PKB w przyszłym roku została obniżona przez jego resort z 2,6 proc. do 2 proc. W 2025 roku wskaźnik ma wzrosnąć o 2,6 proc.

Bank Rosji również poprawił prognozę dynamiki rosyjskiego PKB: obecnie bank centralny oczekuje wzrostu gospodarczego na poziomie 0,5-2 proc. w 2023 r., choć jeszcze w lutym spodziewał się spadku.

Bank Rosji spodziewa się również, że inflacja w lutym będzie niższa niż oczekiwano – na poziomie 4,5-6,5 proc. Ministerstwo Gospodarki prognozuje wzrost cen na poziomie 5,3 proc.

Prognozę dotyczące dynamiki rosyjskiej gospodarki poprawił także Międzynarodowy Fundusz Walutowy (oczekuje wzrostu PKB  Rosji o 0,7 proc. w 2023 i 1,3 proc. w 2024) oraz Komisja Europejska (oczekuje spadku o 0,9 proc. w 2023 i wzrostu o 1,3 proc. w 2024 r.).

Czytaj także:

vedomosti.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz