W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, Francja poinformowała Radę Europy o możliwości odstąpienia od niektórych zapisów europejskiej konwencji praw człowieka.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorna Jaglanda zostal poinformowany przez władze w Paryżu „o pewnych działaniach podjętych w ramach stanu wyjątkowego ogłoszonego po zamachach terrorystycznych przeprowadzonych na wielką skalę w Paryżu”.

„Te działania mogą wymagać odstąpienia od niektórych praw zagwarantowanych w europejskiej konwencji praw człowieka”– napisano w komunikacie.

Rada ostrzegła, że od takich praw jak prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania nie można odstąpić. Podobna sytuacja dotyczy zakazu niewolnictwa i zakazu karania bez podstawy prawnej. Konwencja przewiduje jednak możliwość uchylenia się przez kraj od niektórych zobowiązań w przypadku wojny lub „innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu”. Dane państwo musi wcześniej poinformować o tym sekretarza generalnego Rady.

Wcześniej szef francuskiego MSW Bernard Cazeneuve zaznaczył, że stan wyjątkowy nie oznacza „porzucenia państwa prawa, gdyż państwo prawa przewiduje”możliwość wprowadzenia takich ograniczeń.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz