Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch Uzbeków, którzy świadczyli usługi przewozu osób “na aplikację” przebywając w Polsce nielegalnie.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w minionym tygodniu. Kontrolę przeprowadzono na Dworcu Centralnym, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz ITD i przedstawicielem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

“Skontrolowano 11 kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Byli to obywatele Białorusi, Uzbekistanu, Gruzji, Azerbejdżanu oraz Tadżykistanu. Podjęte kontrole doprowadziły do ujawnienia dwóch cudzoziemców – obywateli Uzbekistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie naszego kraju” – informuje SG.

Funkcjonariusze ustalili, iż dane personalne jednego z mężczyzn figurowały w systemach teleinformatycznych SG, ponieważ rok wcześniej stwierdzono w trakcie kontroli, że wykonywał pracę nielegalnie, tj. bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, na rzecz przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Od roku natomiast zajmował się przewozem osób poprzez popularną aplikację mobilną.

Przeczytaj: Kierowcy przewozów na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy, lecz bez konieczności zdawania egzaminu z polskich przepisów

Drugi z zatrzymanych obywateli Uzbekistanu powinien opuścić terytorium naszego kraju 7 miesięcy temu na co zezwalała mu polska karta pobytu ważna do końca października ubiegłego roku, lecz tego nie zrobił. Co więcej przez ten czas dwukrotnie ubiegł się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy u Wojewody Mazowieckiego, lecz robił to będąc w nielegalnym statusie pobytowym.

“W związku z brakiem dokumentów pobytowych wobec Uzbeków wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i państw obszaru strefy Schengen na okres 1 roku” – podkreśla SG.

Czytaj: Warszawa: Służby skontrolowały przewozy “na aplikację”. Zatrzymano kierowców – cudzoziemców

Zobacz także: Kraków: Kontrola przewozów “na aplikację”. Zatrzymano kolejnych kierowców – cudzoziemców

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply