Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 14, Warszawa 1895 s. 857.

Żurawce, wś, pow. rawski, 20 klm. na płn.- zach. od Rawy Ruskiej, 16 klm. na zach. od sądu pow. w Uhnowie, 6 klm. na płn.-wschód od urz. poczt, w Lubyczy Królewskiej. Na wsch. leżą Nowosiółki Kardynalskie i Machnów, na płd. Teniatyska, na płd.-zach. Lubycza, na płn. pow. tomaszowski. Zach. część obszaru przepływa pot. Sołokija, dopł. Bugu. Na płd.- zach. leży przysiółek Ruda Żurawiecka. Wzn. sięga 305 mt. na płn. i opada do 247 mt. na płd. Własn. więk. ma roli or. 476, łąk i ogr. 130, pastw. 13, lasu 895 mr.; wł. mn. roli or. 1884, łąk i ogr. 261, past. 434, lasu 8 mr. Wr. 1890było255dm., 1705 mk.w gm., 16dm., 172 mk. na obsz. dwor. (1655 gr.-kat., 167 rz.-kat., 55 izr.; 1631 Rus., 241 Pol., 2 Niem.). Par. rz.-kat. w Rawie Ruskiej, gr.-kat. w miej­scu, dek. potylicki, dyec. przemyska. We wsi jest cerkiew, trzy młyny i gorzelnia. Wieś Ż. wchodziła w skład ststwa rzeczyckiego, w pow. bełzkim. Lu. Dz.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz