Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 14, Warszawa 1895, s. 17-18.

Wróblaczyn, wś, pow. rawski, 18 klm. na płd.-zach. od Rawy Ruskiej, 6 klm. Na płd.-wsch) od sądu pow. i urzędu poczt, w Niemirowie. Na płn. leży Smolin, na płn.-wsch. Ulieko Seredkiewicz, na płd.-wsch. Parypsy, na płd. Przed­mieście i Niemirów, na płd.-zach. Czerniawka

[s. 18]

(część Hruszowa, w pow. jaworowskim). Płd. krawędź obszaru przepływa potok Rybne, dopł. Zawadówki; część płn. pot. Pewelówka, dopł. Smolinki. Najw. wzn. wynosi 369 mt. na płn.- wsch. Własn. wiek. ma roli or. 585, łąk i ogr. 67, pastw. 105, lasu 2,063 mr.; włas. mn. roli or. 1,957, łąk i ogr. 264, pastw. 340, lasu 59 mr. W r. 1890 było we wsi i w przysiółkach: Chomańce, Przejazd, Ruda, Seredyna, Stesy, Pa­piernia, Szawary i Wola 233 dm., 1232 mk. w gm., 7 dm.,38 mk. na obsz. dwor. (1054 gr.-kat., 179 rz.-kat., 32 wyzn. izrael., 5 innych wyzn.; 1052 Rus., 188 Pol., 30 Niem.). Par. rzym.-kat. w Niemirowie, gr.-kat. w miejscu, dekanat lubaczowski, dyecez. przemyska. Dokument z r. 1670, wystawiony przez Franciszka ze Żmigro­du Stadnickiego na Wróblaczynie i Perespie, zawiera potwierdzenie popowstwa zięciowi Mi­chała Popowicza, Jaremowi Truszowi, jego żo­nie, dzieciom i wnukom. „Ma tego Popowstwa rzeczony Trusz spokojnie zażywać, byle powinności cerkiewne odprawował, jak gdzieindziej odprawiają” (Szaraniewicz „Rzut oka na beneficya ruskie”, str 9). We wsi jest cerkiew i szko­ła 1 klas. Jest też tartak wodny o jednej pile i o jednym gatrze zwyczajnym. W początkach XIX w. istniała tu papiernia Cieleckiego. W r. 1538 dziedziczyli tę wieś Dobraczyńcy, jak wi­dać z aktu granicznego między W. a Smolinem, (Rkp. Ossol., Nr 2837, str. 120). Lu. Dz.

Wróblaczyn
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz