Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 14, Warszawa 1895, s. 17-18.

Wróblaczyn, wś, pow. rawski, 18 klm. na płd.-zach. od Rawy Ruskiej, 6 klm. Na płd.-wsch) od sądu pow. i urzędu poczt, w Niemirowie. Na płn. leży Smolin, na płn.-wsch. Ulieko Seredkiewicz, na płd.-wsch. Parypsy, na płd. Przed­mieście i Niemirów, na płd.-zach. Czerniawka

[s. 18]

(część Hruszowa, w pow. jaworowskim). Płd. krawędź obszaru przepływa potok Rybne, dopł. Zawadówki; część płn. pot. Pewelówka, dopł. Smolinki. Najw. wzn. wynosi 369 mt. na płn.- wsch. Własn. wiek. ma roli or. 585, łąk i ogr. 67, pastw. 105, lasu 2,063 mr.; włas. mn. roli or. 1,957, łąk i ogr. 264, pastw. 340, lasu 59 mr. W r. 1890 było we wsi i w przysiółkach: Chomańce, Przejazd, Ruda, Seredyna, Stesy, Pa­piernia, Szawary i Wola 233 dm., 1232 mk. w gm., 7 dm.,38 mk. na obsz. dwor. (1054 gr.-kat., 179 rz.-kat., 32 wyzn. izrael., 5 innych wyzn.; 1052 Rus., 188 Pol., 30 Niem.). Par. rzym.-kat. w Niemirowie, gr.-kat. w miejscu, dekanat lubaczowski, dyecez. przemyska. Dokument z r. 1670, wystawiony przez Franciszka ze Żmigro­du Stadnickiego na Wróblaczynie i Perespie, zawiera potwierdzenie popowstwa zięciowi Mi­chała Popowicza, Jaremowi Truszowi, jego żo­nie, dzieciom i wnukom. „Ma tego Popowstwa rzeczony Trusz spokojnie zażywać, byle powinności cerkiewne odprawował, jak gdzieindziej odprawiają” (Szaraniewicz „Rzut oka na beneficya ruskie”, str 9). We wsi jest cerkiew i szko­ła 1 klas. Jest też tartak wodny o jednej pile i o jednym gatrze zwyczajnym. W początkach XIX w. istniała tu papiernia Cieleckiego. W r. 1538 dziedziczyli tę wieś Dobraczyńcy, jak wi­dać z aktu granicznego między W. a Smolinem, (Rkp. Ossol., Nr 2837, str. 120). Lu. Dz.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz