Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 13, Warszawa 1893 s. 853.

Wólka 35.) W. Mazowiecka, z Denysami, Grześkami, Jankami, Matwiją, Pyrochami, Rudą i Szpakami, wś, pow. rawski, 18 klm. na wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Ra­wie Ruskiej, 17 klm. na płd.-wsch. od sądu pow. w Uhnowie. Na płd. leży Kamionka Lasowa, na wsch. Hujcze, ua płn. Sałasze, na płn.-wsch. Choronów i Chlewczauy, na wsch. Przystanie (wś pow. żółkiewskiego). Wzdłuż granicy płd. płynie Rata od zach. na wsch. Zabudowania wsi leżą w płd. części obszaru. Wzn. wynosi 218 mt. na płd. w dolinie Raty, 227 mt. na płn. Wł. mn. ma roli or. 540, łąki ogr. 350, past. 62.lasu 2114 mr.; wł. mn. roli or. 1377, łąk i ogr. 1354, past. 359, lasu 3 mr. W r. 1890 było 361 dm., 2041 mk. w gm., 17 dm., 89 mk.na obsz. dwor. (1855 gr.-kat., 92 rzym.-kat., 176 izrl., 7 innych wyzn.; 1849 Rus,, 38 Pol., 182 Niem.). Par. rzym.-kat. w Rawie Ruskiej, gr.-kat. w miejscu, dek. potylicki. We wsi jest cerkiew drewniana o 5 baniach, p. w. św. Dymitra, szkoła 2 klas., młyn, tartak, gorzelnia. Tartak wodny o je­dnym gatrze i pile zwyczajnej, przerabia rocznie 200 metr. kub. drzewa sosnowego, a produkuje 278 metr. kub. desek.

Wólka Mazowiecka
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz