Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 13, Warszawa 1893 s. 853.

Wólka 35.) W. Mazowiecka, z Denysami, Grześkami, Jankami, Matwiją, Pyrochami, Rudą i Szpakami, wś, pow. rawski, 18 klm. na wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Ra­wie Ruskiej, 17 klm. na płd.-wsch. od sądu pow. w Uhnowie. Na płd. leży Kamionka Lasowa, na wsch. Hujcze, ua płn. Sałasze, na płn.-wsch. Choronów i Chlewczauy, na wsch. Przystanie (wś pow. żółkiewskiego). Wzdłuż granicy płd. płynie Rata od zach. na wsch. Zabudowania wsi leżą w płd. części obszaru. Wzn. wynosi 218 mt. na płd. w dolinie Raty, 227 mt. na płn. Wł. mn. ma roli or. 540, łąki ogr. 350, past. 62.lasu 2114 mr.; wł. mn. roli or. 1377, łąk i ogr. 1354, past. 359, lasu 3 mr. W r. 1890 było 361 dm., 2041 mk. w gm., 17 dm., 89 mk.na obsz. dwor. (1855 gr.-kat., 92 rzym.-kat., 176 izrl., 7 innych wyzn.; 1849 Rus,, 38 Pol., 182 Niem.). Par. rzym.-kat. w Rawie Ruskiej, gr.-kat. w miejscu, dek. potylicki. We wsi jest cerkiew drewniana o 5 baniach, p. w. św. Dymitra, szkoła 2 klas., młyn, tartak, gorzelnia. Tartak wodny o je­dnym gatrze i pile zwyczajnej, przerabia rocznie 200 metr. kub. drzewa sosnowego, a produkuje 278 metr. kub. desek.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz