Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 783.

Ulhówek, wś, pow. rawski, 30 klm. na płn.-wsch. od Rawy Ruskiej (sąd pow.), 12 klm. na płn.-wsch. od st. kol. i urz. poczt, w Uhnowie. Na wsch. leży Krzewica, na płd.-wschód Szczepiatyn, na płd. Tarnoszyn, na zach. Rzeczyca. Płn. część przypiera do Rzeplina i Żerników w pow. tomaszowskim. Płd. kraniec wsi przepływa pot. Korytnicki, zwa­ny w dalszym biegu Rzeczycą (dopł. Sołokii), a część płd.-zach. jego mały dopływ. Na płd. wzgórze „Dębowa Góra” (231 mt.). Własn. więk. ma roli or. 592, łąk i ogr. 136, past. 7, lasu 112 mr.; wł. mn. roli or. 1194, łąk i ogr. 399, past. 124 mr. W r. 1880 by­ło 184 dm., 1005 mk. w gm., 7 dm., 57 mk. na obsz. dwors. (967 gr.-kat., 81 rz.-kat., 14 izr.; 987 Rusinów, 61 Polaków, 14 Niemców). Par. rz.-kat. w Uhnowie, gr.-kat. w miejscu, dek. uhnowski. Do par. należy Tarnoszyn. We wsi jest cerkiew p. w. św. Mikołaja,

szkoła etatowa 1-klas i kasa pożycz. gminna z kapit. 1383 złr.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz