Kirsna-Ostrów (Astroji Kirsna) to miejscowość położona w rejonie łoździejskim na Litwie, ok. 8 km na północ od granicy z Polską. Zachował się tu jeden największych na Litwie zespołów pałacowych.

Miejscowe dobra, znane od XVI w., były niegdyś własnością m.in. Massalskich, Sapiehów i Łukaszewiczów. W 1 poł. XIX w. majątek należał do Karęgów a od połowy tego stulecia do pocz. XX w. – do Gawrońskich. W 1910 r. jego właścicielami byli Kryńscy, a od 1912 r. – Balińscy. W okresie międzywojennym majątek został rozparcelowany przez rząd litewski, a w pałacu urządzono szkołę rolniczą działającą w l. 1927-1944. Po 2 wojnie światowej mieściła się tu siedziba miejscowego sowchozu, obecnie znajduje się tu stadnina koni.

Klasycystyczny pałac w Kirśnie-Ostrowiu wzniesiony został w k. XVIII lub w 1 poł. XIX w. Jest to budynek dwukondygnacyjny, o regularnych proporcjach, wzniesiony na planie prostokąta. Fasadę akcentuje czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, z szerokim belkowaniem i trójkątnym frontonem. Od strony ogrodu środkowa część elewacji zaakcentowana jest pseudoryzalitem, z trójkątnym frontonem oraz pierwszą kondygnacją i narożnikami pokrytymi boniowaniem. Kondygnacje ryzalitu oddziela od siebie rząd metalowych konsol, dźwigających niegdyś balkon. Elewacje pałacu ozdabia szeroki gzyms oddzielający piętro od parteru, kostkowy gzyms podokapowy oraz prostokątne płyciny i trójkątne naczółki nad oknami na piętrze. Zachował się ponadto zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych dawnego majątku, wzniesionych w większości w 2 poł. XIX w., liczący łącznie 17 obiektów. Przy dziedzińcu pałacowym stoi z jednej strony oficyna, a z drugiej – budynek kuchni, za którym znajduje się budynek browaru, z arkadowymi ozdobami i ośmioboczną basztą z czerwonej cegły. Duży zespół połączonych budynków gospodarczych z cegły i kamienia polnego, zwieńczony okazałą wieżą zegarową z zębatym krenelażem, wznosi się przy skrzyżowaniu dróg na zach. od pałacu. Tworzą go m.in. obora, stodoła, spichlerz i młyn. Na teren rezydencji wiedzie brama o dwu słupach. Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowy o powierzchni ok. 6 ha z systemem pięciu stawów, chroniony od 1986 r. jako pomnik przyrody. Cały obszar majątku zajmuje powierzchnię 18,9 ha.

Tekst i zdjęcie:

Grzegorz Rąkowski

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz