Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 277.

Tehlów al. Teklów, wś, pow. rawski, 30 klm. na płn.-wsch. od Rawy Ruskiej, 16 klm. od Uhnowa (sąd pow.), 7 klm. na płd.-zach. od urz. pocz., st. kol. i tel. w Bełzie. Na płd. leżą Chlewczany, na zach. Woronów, na płn. Staje i Witków, na wsch. i płd.-wsch. Prusinów (3 ostatnie w pow. sokalskim). Płn.-zach. część wsi przepływa Sołokija, tworząc po­dmokłą dolinę (201 mt. npm.), wzdłuż której przekopano kanał. Własn. więk. ma roli or. 264, łąk i ogr. 787, past. 250, lasu 304 mr.; wł. mn. roli or. 400, łąk i ogr. 644, past. 88 mr. W r. 1880 było 76 dm., 450 mk. w gm., 4 dm., 36 mk. na obsz. dwor. (450 gr.-katol., 20 rz.-kat., 14 izr., 2 innych wyzn.; 446 Rusinów, 28 Polaków, 12 Niemców). Par. rz.- kat. w Zniatynie, gr.-kat. w miejscu, dek. uhnowski. We wsi jest cerkiew. Lu. Dz.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz