Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 11, Warszawa 1890, s. 175.

Staje, wś, pow. rawski, 28 klm. na płn.- wschód od Rawy Ruskiej, 12 klm. od sądu powiat, w Uhnowie, 1-5 klm. od urz. poczt, w Korczowie, 9 klm. na zach. od st. kol. i tel. w Bełzie. Na płd. leżą: Teklów, Woronów i Ostobuż, na zach. Korczów, na płn. Korczmin, Machnówek i Worochta, na wschód Tuszków i Witków (cztery ostatnie w pow. sokalskim). Wzdłuż granicy płd.-zach. (od Ostobuża) pły­nie Sołokija. Przez płd. moczarzystą część ob­szaru przeprowadzono kanał zwany Stajskim, którym odchodzą wody do Sołokii. Na płn.- wschód wznosi się pagórek „Staje” (210 mt.). Własn. więk. ma roli or. 403, łąk i ogr. 729, past. 7, lasu 597 mr.; wł. mn. roli or. 350, łąk i ogr. 432, past. 109 mr. W r. 1880 było 82 dm., 531 mk. w gminie, 10 dm., 73 mk. na obsz. dwor. (344 rz.-kat., 249 gr.-kat., 11 izrael.; 377 Polaków, 223 Rusinów, 4 Niem­ców). Par. rz.-kat. w Bełzie, gr. kat. w Kor­czowie. We wsi cerkiew p. w. św. Michała i szkoła filialna. Lu. Dz.

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz