Smotrycz

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1889, s. 921.

Smotrycz1.) al. Podłużny, potok, ma swe źródło na granicy gm. Hoszan i Podhajczyków, w pow, rudeckim, u płn. podnóża Łysej góry (318 mt.). Płynie na wschód przez ob­szar Koropuża, gdzie zabiera od lew. brzegu dwie strugi, z. których jedna tworzy staw w Koropużu; następnie zrasza obszar Ohyszewic, tworzy granicę między gm. Buczałami a Chło­pami i Komarnem. Wpada do Wereszycy z praw. brzegu na płn. od Komarna, tuż pod folw. Litewką. Długi 15 kim. 2.) S. al. Smotryce, potok, powstaje w obr. Broszkowiec, pow. storożynieckim, i płynie na płn. przez Broszkowce, zabierając po drodze liczne do­pływy z górnego obszaru tejże gminy. Wpa­da do Hlinicy z lew. brzegu. Długi 6 klm.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz