Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 10, Warszawa 1889, s. 513.

Siedliska 6.) S. wś, pow. rawski, 7 klm. na płn.-zach. od Rawy Ruskiej (sąd, st. pocz. i kol.). Na płn. leży Hrebenne (st. kol.), na wschód Rata, na płd. Borowe i Prusie, na zach. Werchrata. Na płd.-zach. powstaje pot. Pruśnik (al. Prudnik, ob.), dopływ Sołokii, i płynie środkiem obszaru na płn.-wschód do Hrebennego. W dolinie potoku leżą zabudo­wania. Na płn.-zach. wznosi się w lesie Dą­browa wzgórze Siedlisko do 340 mt. Na wsch. leży las Jalinka (307 mt.). Własn. więk. (ks. Adama Sapiehy) ma roli or. 149, łąk i ogr. 33 past. 10, lasu 1644 mr.; wł. mn. roli or. 236, łąk i ogr. 39, past. 9, lasu 22 mr, W r. 1880 było 78 dm., 408 mk. w gm.; 9 dm., 230 mk. na obsz. dwor. (267 rz.-kat., 335 gr.-kat., 30 izrael., 6 innych wyznań; 491 Rusinów, 95 Polaków, 49 Niemców). Par. rz.-kat. w Ra­wie Ruskiej, gr.-kat. w Hrebennem. We wsi jest cerkiew. Tartak wodny o jednym gatrze i jednej pile, zużywa rocznie 402 mt. sześć, drzewa sosnowego, a produkuje 240 mt. sześć, desek. Jest tu także fabryka grubszych na­czyń fajansowych.

Siedliska
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz