Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 10, Warszawa 1889, s. 513.

Siedliska 6.) S. wś, pow. rawski, 7 klm. na płn.-zach. od Rawy Ruskiej (sąd, st. pocz. i kol.). Na płn. leży Hrebenne (st. kol.), na wschód Rata, na płd. Borowe i Prusie, na zach. Werchrata. Na płd.-zach. powstaje pot. Pruśnik (al. Prudnik, ob.), dopływ Sołokii, i płynie środkiem obszaru na płn.-wschód do Hrebennego. W dolinie potoku leżą zabudo­wania. Na płn.-zach. wznosi się w lesie Dą­browa wzgórze Siedlisko do 340 mt. Na wsch. leży las Jalinka (307 mt.). Własn. więk. (ks. Adama Sapiehy) ma roli or. 149, łąk i ogr. 33 past. 10, lasu 1644 mr.; wł. mn. roli or. 236, łąk i ogr. 39, past. 9, lasu 22 mr, W r. 1880 było 78 dm., 408 mk. w gm.; 9 dm., 230 mk. na obsz. dwor. (267 rz.-kat., 335 gr.-kat., 30 izrael., 6 innych wyznań; 491 Rusinów, 95 Polaków, 49 Niemców). Par. rz.-kat. w Ra­wie Ruskiej, gr.-kat. w Hrebennem. We wsi jest cerkiew. Tartak wodny o jednym gatrze i jednej pile, zużywa rocznie 402 mt. sześć, drzewa sosnowego, a produkuje 240 mt. sześć, desek. Jest tu także fabryka grubszych na­czyń fajansowych.

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz