Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 10, Warszawa 1889, s. 220-221.

Sałasze 3.) St, rus. Sołaszi, wś, pow. rawski, 20 klm. od Rawy Rus­kiej, 12 klm. na płd.-wsch. od Ulmowa (sąd pow., urz. poczt, i st. kol.). Na płn. leży Domaszów, na wsch. Choronów, na płd. Wólka Mazowiecka, na zach. Karów. Wś leży w do­rzeczu Wisły za pośrednictwem Wilczyny Ostryłki. Wilczyna powstaje w płd.-zach. stronie wsi i płynie na płd.-wsch., Ostryłka przepływa płd. część obszaru. Oba potoki wchodzą do Choronowa, tam się łączą i pod nazwą Błotni dążą ku Racic (dopł. Bugu). Najwyższe wznieś, na granicy zach. 222 mt. We wsi grupy domów: Brodziuki (al. Brodiuki), Michaluki, Piłce (Na Piłce), Usiki (Osiki), Zalesie i fol. „Za Groblą”. Własność większa (dra Teobalda Semilskiego), ma roli or. 20, łąk i ogr. 28, past. 46, lasu 1787 mr.; wł. mn. roli orn. 305, łąk i ogr. 813, past. 134 mr. W r. 1880 było 134 dm., 826 mk. w gm., 8 dm., 40 mk. na obsz. dwor.; 792 gr.- kat., 40 rz.-kat., 34 izrael.; 788 Rusinów, 44 Polaków, 34 Niemców. Par. rz.-kat. w Bruckenthalu, gr.-kat. w Domaszowie. We wsi

[s. 221]

cerkiew p. w. św. Mikołaja. Dawniej był tu klasztor bazylianów. Bazylianie z Krystynopola mają tu folwark i przy cerkwi utrzymu­ją wikarego. Za czasów Rzpltej należała wieś do dóbr kor., ststwa Mosty Wielkie, w pow. bełzkim.

Sałasze
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz