Połock. Kolegium jezuitów.

Kolegium jezuitów w Połocku założył w 1580 r. król polski Stefan Batory. Jego pierwszym rektorem był wielki kaznodzieja narodowy, Piotr Skarga. Retorykę wykładał tu europejskiej sławy poeta łacińskojęzyczny Maciej Sarbiewski. W latach 1812 – 20 kolegium podniesiono do rangi uniwersytetu (Akademia Połocka). Obecnie w zachowanej części zabudowań mieści się szpital.
Nie zachował się kościół jezuitów z początku XVIII w. W latach 1808 – 1820 w jego krypcie spoczywały relikwie św. Andrzeja Boboli. Po wydaleniu jezuitów z Rosji w 1820 r. kościół przejęli na 10 lat pijarzy, następnie zamieniono go na prawosławną cerkiew pw. św. Mikołaja. Kościół zburzono w 1964 r.
Tekst: Agnieszki Homan.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz