Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 5, Warszawa 1884, s. 874.

Machnów (po rus. Machniw), wś, pow. raw­ski, o 15 kil. na płn. od Rawy Ruskiej, 12 kil. na zach. od sądu powiat, i urzędu poczt, w Uhnowie. Na płn. leżą Nowosiołki Kardynalskie i Nowosiołki Przednie, na wsch. Wierzbica, na płd. Kornie, na zach. Mosty Małe, Teniatyska i Żurawce. Ta część wsi obejmuje przysiółki: Borki, Majdan, Strona, Usiki (al. Osiki). Wo­dy z tego obszaru płyną od zach. na wsch. za pośrednictwem strug małych i wpadają do Sołokii. Na płn, zachód wznosi się wzgórze Machnów, 288 m. wys. (znak triang.). Druga część wsi, tak zwana „Zielona Machnowska” „Laszczyna” leży o 10 kil. na płn. wsch. od Rawy. Jest to obszar lesisty, objęty od płn. wsch. Poddubcami, od płd. Zaborzem i Rzeczką, od zach. Wierzbicą. W płd. części tego obszaru leży leśniczówka Zielona Machnowska. w części płn. Laszczyna. Obszar ten przerzy­na kolej jarosławsko-sokalska, a w Zielonej Machnowskiej jest jej stacya. Własn. więk ma roli or. 1057, łąk i ogr. 359, past. 584, lasu 1757 mr.; własn. mniej, roli or. 562, łąk i ogr. 494, past. 358 mr. W r. 1880 było 757 mk. w gminie, 76 na obsz. dwor. (obrz. gr, kat.). Par. gr.-kat. w miejscu (dek. uhnowski, dyec. przemyska). Do parafii należą Kornie. We wsi jest cerkiew i szkoła filialna. W M założył nowszemi czasy Aleksander Korzenio­wski przysiółek i nazwał go Aleksandrówką. Według kontraktów kolonizacyjnych nadał on osadzie 300 mr. roli i 98 mr. łąk i pastwisk. Dotąd składa się przysiółek z kilku chat i kil­kudziesięciu mieszkańców. Lu. Dz.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz