Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 3, Warszawa 1882, s. 479-480.

Jasiołda, inaczej Jesiołda, rz., poczyna się w rozległych błotach gub. Grodzieńskiej, niedaleko wsi Truchnowicz, prawie na granicy pow. wołkowyskiego; płynie w kierunku płd.-wschodnim przez pow. prużański i potem od wsi Szylina do Podrzecza granicą pow. prużańskiego ze słonimskim; pod Berezą Kartuską J. Krzyżuje się z szosą brzesko-moskiewską i odtąd stanowi znowu granicę pow. kobryńskiego od słonimskiego; niedaleko Żaber zwraca się ku wschodowi, przepływa jez. Sporowskie i motolskie, a w pobliżu Czemieryna wchodzi do gub. Mińskiej i tam pod kaczanowcami uchodzi do Prypeci (niektórzy geografowie uważają J za dopływ Piny). Na całej swojej długości, J. Płynie szeroko w dolinie błotnistej, rozległej, która na płd. Od pomienionej szosy zlewa się z największemi moczarami nadprypeckiemi. Długość jej, według Stuckenberga, wynosi 250 w., z tego 160 w. Żeglowna. Według mapy wojennej długość rzeki J. W prostym kierunku nie przenosi 160 w., z tego 120 w. W gub. Grodzieńskiej, 40 w mińskiej. Jej dopływy są: z prawej strony Sielc, Winiec, Swiatopółka i Pina; z lewej strony: Parchownia (Truchownia), Temra, Zobka, Radohoszcza, Dorohobuża i Kanał Ogińskiego (ob.). Szerokość tej rzeki niełatwo określić, błota bowiem nadbrzeżne stoją w wielu miejscach pod wodą i trudno rozeznać łożysko; przytem rozgałęzia się J. Na mnóstwo odnóg. Zwykle przyjmują, że w górnym biegu J ma 1 do 8 sąż. Szerokośći, a w dolnym 6 do 10 sąż. Spadek dolnej J. na długości 80 w. Wynosi 72 do 74 stóp, co wynosi 10,8 do 11,1 cali na wiorstę. Niwelacya atoli nie była ściśle prowadzona; najłatwiejby się dało wykonać ją w czasie zimy, po lodzie. Że spadek J bardzo jest mały, to już widać z nader powolnego jej biegu. Głębokość J. zmienna: w górnym biegu 1 do 7 stóp, w dolnym 5 do 10 i wyżej. Niegdyś J. miała być żeglowną i w górnej swej części, którą atoli przez niedozór pozwolono zaprzątnąć kilku młynami, i tym sposobem spław sparaliżowano. Por.

[s. 480]

Szczara, Dniepr, Pina, Bug, Czyt. Gaz. Polska1874 Nr. 130, 131.

F. S.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz