Pamiętając o ograniczeniach tego spisu, uznałem za stosowne zamieścić go w książce, tak ze względu na oddanie hołdu ludziom, dzięki którym ocalono Wiedeń, jak i ze względu na ich potomków, którzy dzisiaj szukają wiedzy o korzeniach swojego rodu.

W numerze 107 (z 2008 roku) „Alma Mater” Barbara Bendzińska-Komarow i Ryszard Tymoteusz Komorowski zamieścili artykuł zatytułowany „Rycerstwo polskie w odsieczy wiedeńskiej”. W zamierzeniu autorów miała to być lista zidentyfikowanych żołnierzy, którzy wzięli udział w tej batalii. I to nie tylko z armii koronnej, gdyż pojawiają się na niej także ci Polacy, którzy byli wówczas na usługach cesarza. Przykładem tego Hieronim Augustyn Lubomirski.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1883 PLN    (8.55%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Zaznaczę, że choć jest to w tej chwili najpełniejszy spis nazwisk, nie obejmuje on tylko i wyłącznie tych, którzy w trakcie bitwy byli obecni pod Wiedniem. Są tam również osoby, które wystawiły na tę okazję oddziały, choć same pod Wiedeń na czas nie dotarły. Przykładami są Stefan Mikołaj Branicki i Franciszek Jan Bieliński, o których udziale w działaniach wojennych 1683 roku pisałem w rozdziale „Ilu husarzy walczyło pod Wiedniem? Krytyka ustaleń Jana Wimmera”.

Pamiętając o ograniczeniach tego spisu, uznałem za stosowne zamieścić go w książce, tak ze względu na oddanie hołdu ludziom, dzięki którym ocalono Wiedeń, jak i ze względu na ich potomków, którzy dzisiaj szukają wiedzy o korzeniach swojego rodu. Dla tych ostatnich przydatna będzie informacja, że Jerzy Odrowąż-Pieniążek, w swoim dziele z 1932 roku zatytułowanym „Rycerstwo polskie biorące udział w wyprawie wiedeńskiej”, podaje nie tylko nazwiska, lecz i źródła z których czerpał wiedzę sporządzając swój spis, wraz z dodatkowymi informacjami o poszczególnych postaciach.

RYCERSTWO POLSKIE ZAANGAŻOWANE W ODSIECZ WIEDEŃSKĄ

NR | Nazwisko i imiona | Herb

1 Abramowicz Stanisław h. Jastrzębiec

2 Aksak Marek, Kazimierz h. Aksak

3 Alexandrowicz Benedykt, Placyd h. Kosy

4 Apostoł h. Juńczyk

5 Asversus (Wrzospolski) h. Heydenpol

6 Bałaban Aleksander h. Korczak

7 Barczewski Jan h. Samson

8 Bełkacki (Bełchadzki) Balcer h. Topór

9 Bełżecki (Bełżecki) Stanisław h. Jastrzębiec

10 Berens h. Berens

11 Białowski (Białogłowski) Feliks, Jan h. Trzy Czaszki

12 Bidziński (Bidziński) Stefan h. Janina

13 Biekierski Stefan h. Jastrzębiec

14 Bieliecki Stanisław h. Janina

15 Bielicki Marcin h. Roch II

16 Bielicki Stanisław h. Samson

17 Bieliński Franciszek, Jan h. Junosza

18 Bielowski Piotr h. Leliwa

19 Billewicz Teodor h. Mogiła

20 Biszpink Teofil h. Biszpink

21 Błeszyński Baltazar h. Oksza

22 Bobaityński Mikołak h. Łodzina

23 Bobola Zygmunt h. Leliwa

24 Bogusz Marcin h. Półkozic

25 Bohusz Aleksander, Adam h. Odyniec

26 Boim Paweł h. Boim

27 Boratyński Stanisław h. Korczak

28 Borch Fabian h. Trzy Kawki

29 Borek Józef (Piotr) h. Borek

30 Borkowski Luwik h. Junosza

31 Bouffałł-Doroszkiewicz Zygmunt h. Kościesza

32 Branicki Stefan h. Gryf

33 Braun Jan (Wawrzyniec) h. Bratkowski

34 Brendes h. Brendes

35 Breza Adam h. Breza

36 Brodecki Jan, Kazimierz h. Jastrzębiec

37 Brzechwa Gabriel, Franciszek h. Jastrzębiec

38 Brzeski h. Ciołek

39 Bukar Walerian h. Bukar

40 Bułyha Maksym h. Kurcz

41 Butler Jan h. Butler

42 Buynicki Jan, Kazimierz h. Łazbędź

43 Bykowski Wiktoryn h. Gryf

44 Bystrzonowski Jan, Stanisław h. Sokola

45 Cetner (Aleksander) Jan h. Przerowa

46 Chalecki (Hałecki) Hieronim, Kazimierz h. Chalecki

47 Charczewski Jan, Franciszek h. Cholewa

48 Charewicz Kazimierz h. Sas

49 Chełchowski Wojciech h. Lubicz

50 Chełmski Marcjan h. Ostoja

51 Chodorowski Aleksander h. Korczak

52 Chodźko-Borejko Eliasz h. Kościesza

53 Chodziński Stanisław h. Lis

54 Chrapowicki Jan, Antoni, Krzysztof h. Gozdawa

55 Chreptowicz Michał h. Odrowąż

56 Chrząszcz Kazimierz h. Salamandra

57 Cichnicki Andrzej h. Pokora

58 Ciechanówiecki Nikodem, Feliks h. Dąbrowa

59 Cieciszowski Kazimierz h. Roch I

60 Cielecki Ludwik h. Zaręba

61 Cieliński Marcin h. Abdank

62 Cieński (Marciń), Jan (Ciński) h. Pomian

63 Cieszkowski Teodor h. Dołega

64 Czacki Wojciech, Stanisław h. Świnka

65 Czajkowski Adam h. Debno

66 Czaplic (Marcin) Jan h. Kierdeja

67 Czaplicki jan h. Drogosław

68 Czapski Jan-Chryzostom h. Leliwa

69 Czarnecki Marcin-Seweryn h. Prus III

70 Czarnecki Stefan-Stanisław h. Łodzia

71 Czajkowski Władysław h. Nałęcz

72 Czartoryski Michał h. Pogoń Lit.

73 Czeczel Jerzy h. Jelita

74 Czerkas Jan h. Jelita

75 Czerny Michał h. Nowina

76 Czużel Konstanty h. Łabędź

77 Daniłowicz Jan Karol, Piotr h. Sas

78 Darowski Weryha, Zygmunt h. Ślepowron

79 Dabrowski h. Dabrowski

80 Dąmbski Władysław z Lubańca, Wojciech h. Godziemba

81 Dederko Antoni h. Dederkały

82 Denemark h. Denmark

83 Denhoff Władysław, Karol, Ernest, Henryk, Jan h. Denhoff

84 Długosz Michał h. Wieniawa

85 Dmuchowski Jan h. Pobóg

86 Dobczyc Jan h. Średniawa

87 Dobraczyński Andrzej h. Korczak

88 Domaracki Aleksander h. Gryf

89 Domaszewski-Widlica Kaz. h. Jastrzębiec

90 Drozdowski Paweł h. Jastrzębiec

91 Drucki-Lubecki h. Druck

92 Drugoszeskul, Eliasz h. Własnego

93 Druszkiewicz Stanisław h. Boża Wola

94 Dubina Stanisław h. Zagłoba

95 Dworakowski h. Abdank

96 Dyakowski Mikołaj h. Trąby

97 Dyamentowski Samuel h. Dryja

98 Dymidecki (Domidecki) h. własnego

99 Dyniszewicz h. własnego

100 Działyński Zygmunt h. Ogończyk

101 Dzirytt Piotr, Wojciech h. Jelita

102 Eydzatowicz Stanisław h. Łuk Napiety

103 Eysymont (Eysmont) Leon h. Korab

104 Felkersamb (Felkiersamb) Fryderyk (Henryk Jan) h. własnego

105 Fink Zbigniew h. Ostoja

106 Firley Samuel h. Lewant

107 Frąckiewicz Geodeon h. Brodzic

108 Frączyński Leopold h. Pobog

109 Gałecki Jan, Franciszek h. Junosza

110 Gałęzowski Jan h. Debno

111 Galimski Jan-Władysław h. Rawicz

112 Gawroński Jan h. Rola

113 Gdeszyński Marek h. Gozdawa

114 Giedroyć Samuel h. Hipocentaur

115 Gizycki Jan h. Gozdawa

116 Glinka Franciszek h. Biała (Pierzchała)

117 Glinski syn Adama h. jastrzebiec

118 Głebski Michał h. Dołega

119 Głogowski Jan h. Grzymała

120 Głuski Tomasz h. Ciołek

121 Gniewosz Stanisław h. Rawicz

122 Gniński Jan, Jan, Krzysztof h. Trach

123 Godebski Andrzej h. Godziemba

124 Godlewski Jan h. Gozdawa

125 Golański Jan h. Jastrzębiec

126 Gołuchowski Aleksander h. Leliwa

127 Gorayski Jan h. Korczak

128 Gordon Jan h. Gordon

129 Górecki Tomasz h. Jastrzębiec

130 Górski Samuel h. Pobóg

131 Górski h. Abdank

132 Gorzkowski Jan h. Tarnawa

133 Gorzyński (Gorzeński) Jan h. Nałęcz

134 Gosiewski Maciej h. Slepowron

135 Gozimirski Franciszek h. Bończa

136 Grabiński Jan h. Pomian

137 Grabowski Andrzej-Teodor h. Zbiświcz

138 Gratta Franciszek h. Prawdzic

139 Greben h. Greben

140 Grocholski Remigian h. Syrokomia

141 Grochowski Fenicjan h. Junosza

142 Grudziński Melchior h. Grzymała

143 Grzymała Jakub h. Grzymała

144 Gulcz Joachim h. Gulcz

145 Gurowski Jan Wojciech h. Wczele

146 Gutowski h. Ciołek

147 Guttry Jerzy h. Sas

148 Haraburda Michał h. Abdank

149 Hiż Wilhelm h. Jeż

150 Hołownia Aleksander h. Hołownia

151 Hondorf Jan-Krzysztof h. Hondorf

152 Horain Jan h. Śreniawa

153 Hurko Aleksander h. Hurko

154 Hussarzewski Łukasz h. Prus I, Sas

155 Inaki h. własnego

156 Iskrzycki h. Poraj

157 Iwanicki Marcyan h. Pełnia

158 Jabłonowski Stanisław Jan h. Prus III

159 Janicki h. Rola

160 Jakubowicz Stanisław h. Topór

161 Jałowicki (Jełowicki) Dymitr h. Brama

162 Jankowski Kazimierz h. Nowina

163 Jarocki Władysław h. Rawicz

164 Jarzyna Stanisław h. Trzaska

165 Jaskólski Wojciech h. Leszczyc

166 Jełowicki Krzysztof Dymitr h. Jełowicki

167 Jerzmanowski Wojciech h. Dołęga

168 Jesman Damian h. Korczak

169 Jeżowski Bartłomiej h. Jastrzębiec

170 Jordan Adam h. Trąby

171 Judycki Antoni h. Radwan

172 Jundziłł Krzysztof h. Łabędź

173 Juraha Piotr-Samuel h. Kotowicz

174 Kalinowski Jakub (Kaliniwa) h. Kalina

175 Kalkstejn h. Kos

176 Kamieniecki Michał h. Piława

177 Kamieński Paweł h. Ślepowron

178 Karczewski Tomasz h. jasieńczyk

179 Karnicki Jan h. Kościesza

180 Karski Stanisław h. Jastrzębiec

181 Karwosiecki Jan h. Lubicz

182 Karwowski Józef h. Pniejnia

183 Kaszewski Zacharyasz h. Janina

184 Kątski Marcin h. Brochwicz

185 Kiełpsz Jerzy h. Poraj

186 Kierzkowski Aleksander, Jan, Mikołaj h. Krzywda

187 Kimbar Krzysztof h. Sienkiewicz

188 Kleszczyński Maciej h. Gryf

189 Knieziewicz Piotr h. Murdelio

190 Knobolsdorf h. Knobolsdorf

191 Kobocki (Koboski) h. Gissa

192 Kociełł Michał Bogusław h. Pelikan

193 Kołaczkowski Hieronim h. Adbank

194 Kołakowski Antoni h. Kościesza

195 Kołłątaj Piotr (Kołłątaj) h. Kotwica

196 Kołyszko Józef h. Denis

197 Komar Michał h. Komar

198 Komorowski Michał h. Korczak

199 Konarski Jerzy h. Gryf

200 Koniecpolski Jan h. Pobóg

201 Kończa Mateusz h. Ogończyk

202 Kondratowicz Kazimierz Władysław h. Syrokomia

203 Konopacki Jan Oktawian h. Odwaga

204 Konopka Andrzej, Wojciech h. Nowina

205 Kopeć Mikołaj Kazimierz h. Kroje

206 Korabiowski Stanisław h. Radwan

207 Korf Marcin h. Gozdawa

208 Korsak Jan h. Korsak

209 Korczyński Franciszek h. Topór

210 Korycki Samuel Jan h. Prus I

211 Korytko Krzysztof, Mikołaj h. Jelita

212 Korzeniowski Mikołaj h. Nałęcz

213 Kos Jan h. Kos

214 Kosiłowski Jan h. Jastrzębiec

215 Kossakowski Mikołaj h. Ślepowron

216 Kościałkowski Jerzy h. Syrokomia

217 Koścuszko Franciszek h. Roch III

218 Kotarski Tomasz h. Pniejnia

219 Kotliński Jerzy h. Ogończyk

220 Koziełł-Poklewski Jan h. Koziełł

221 Kozietulski Jan h. Abdank

222 Kozuchowski Aleksander h. Doliwa

223 Krasicki Jerzy, Kazimierz h. Rogała

224 Krasiński Jan Bonawentura Wojciech h. Ślepowron

225 Krauser (Krauze) h. Krauser

226 Krejcz Andrzej h. Kreutz

227 Krogulecki Stanisław h. Junosza

228 Krosnowski Jan h. Junosza

229 Kryński Jakub h. Przeginia

230 Krzeczewski (Krzeczowski) (Krzeszowski) Samuel h. Kroje

231 Kubicki Stefan h. Księżyc i Miecz

232 Kulczycki Jerzy Franciszek h. Sas

233 Kulesza Aleksander h. Ślepowron

234 Kunicki Józef Maciej h. Kunicki

235 Lanckoroński Franciszek h. Zadora

236 Lasocki Jan Franciszek, Antoni h. Dołega

237 Lasocki h. Szeliga

238 Leodóchowski Felicjan Stefan, Kazimierz h. Szaława

239 Lenkiewicz Marcin h. Pobóg

240 Leski Stanisław h. Dołega

241 Lasocki h. Szeliga

242 Leżeński Jacek h. Nałęcz

243 Lichtfuss Henryk h. Niedźwiedź

244 Lipnicki Stanisław h. Hołobog

245 Lipowski h. Ciołek

246 Lipski Aleksander Feliks, Jan h. Grabie

247 Loszkowski h. własnego

248 Lubieniecki Jan Paweł h. Rola

249 Lubieński Wojciech h. Doliwa

250 Lubomirski Hieronim-Augustyn, Franciszek, Józef, Stanisław Herakliusz h. Średniawa

251 Łużecki Stanisław-Karol h. Lubicz

252 Lada Andrzej h. Łada

253 Łagoda h. Łada

254 Łasko h. Leliwa

255 Łaszcz Aleksander h. Prawdzic

256 Łaziński (Łaźniński) Zacharjasz, Stanisław h. Jelita

257 Łącki Eljasz, Jan h. Korzbog

258 Łączyński Andrzej, Florian h. Nałęcz

259 Łęski Wojciech h. Janina

260 Łoś Władysław h. Dabrowa

261 Łuszczewski Bazyli h. Nałęcz

262 Łużecki Karol-Stanisław h. Lubicz

263 Madaliński Kazimierz h. Larisa

264 Makowiecki Łukasz Franciszek, Rafał h. Pomian

265 Malczewski Michał h. Tarnawa

266 Maligni Louis Cmt. Se la Grange d’Arquien h. Arquien

267 Maliszewski Michał h. Godziemba

268 Małachowski Franciszek h. Nałęcz

269 Massalski Jerzy h. Massalski

270 Matczyński Marek h. Jastrzębiec

271 Makolski Piotr-Antoni h. Gryf

272 Medeksza Dominik h. Lis

273 Mężyński h. Kościesza

274 Miączyński Atanazy, Andrzej, Stanisław h. Suche Komnaty

275 Michajłowicz h. Ciołek

276 Mickiewicz Dawid h. Nałęcz

277 Midasiński Franciszek h. własnego

278 Mielżyński Maciej h. Nowina

279 Mieszkowski (Myszkowski) h. Junosza

280 Miękicki Jan h. Trzy Trąby

281 Miklaszewski Hieronim h. Ostoja

282 Mikorski Franciszek h. Poraj

283 Minor Kazimierz h. Półksiężyc

284 Mleczko Piotr h. Doliwa

285 Młocki Stanisław h. Prawdzic

286 Mniszek Józef h. Poraj

287 Modrzejowski Krzysztof, Andrzej h. Ostoja

288 Modrzewski Andrzej h. Rola

289 Modzelewski h. Pawężą

290 Mokronowski Kazimierz h. Bogorja

291 Moraczyński Jan h. Gozdawa

292 Morawski Stanisław h. Nałęcz

293 Morski Zygmunt h. Topór

294 Morsztyn Andrzej, Plorian, Michał, Stanisław, Władysław h. Leliwa

295 Morykonin Pucyni Scypion h. Morykoni

296 Mostowski Bohdan h. Dołęga

297 Moszyński Michał, Marcin, Stanisław h. Nałęcz

298 Mościcki Walenty h. Ślepowron

299 Motowidło Samuel h. Prus I

300 Możejko Aleksander h. Łabędź

301 Mroczek Władysław h. Średniawa

302 Mycielski Andrzej h. Dołęga

303 Myszkowski Jan, Stanisław, Adam h. Jastrzębiec

304 Myśliszewski Jan Antoni h. Jastrzębiec

305 Nadolski Stanisław h. Roch I

306 Nahujowski Józef h. Starykoń

307 Nakwaski Stanisław h. Prus III

308 Naramowski Walerian h. Łodzia

309 Narbutt Franciszek h. Trąby

310 Naruszewicz Kazimierz h. Wadwicz

311 Nasiłowski Franciszek h. jastrzębiec

312 Nicki Stefan h. Radwan

313 Niczyj Bazyli h. Pobóg

314 Niedziałkowski Ignacy h. Rawicz

315 Niedźwiecki Stefan h. Ogończyk

316 Niegolewski Maciej h. Grzymała

317 Nielepiec Andrzej h. Prus I

318 Niemcewicz-Ursyn Andrzej h. Rawicz

319 Niemierzyc Stefan h. Klamry

320 Niemojowski Maciej h. Szaliga

321 Niepokojczycki Jan h. Pociej

322 Niesiołowski Kazimierz Ignacy h. Korzbog

323 Niewiarowski Jan h. Półkozic

324 Niszczycki (Niszczewski) Paweł h. Prawdzic

325 Nosarzewski Wojciech h. Dołęga

326 Nowoszycki Samuel h. Nowina

327 Oborski Karol h. Roch I

328 Obuchowicz Michał Teodor h. Obuchowicz

329 Odolski Jan-Kazimierz h. Korwin

330 Odrowąż (Milżecki) Michał h. Odrowąż

331 Odrowąż-Pieniążek Jan Chryzostom, Seweryn h. Odrowąż odm.

332 Odrowąż-Wysocki Ignacy h. Odrowąż

333 Odyniec Kazimierz h. Odyniec

334 Ogiński Jan z Kozielska h. Brama

335 Okuń Maciej h. Belina

336 Okuszko Hieronim Kazimierz h. Radwan

337 Olizar-Wołczkiewicz Adam h. Chorągwie Kmitów

338 Olszewski Stefan h. Ślepowron

339 Olszowski Hieronim-Marcin h. Prus II

340 Opaliński Stanisław z Bnia, Piotr, Jan h. Łodzia

341 Oraczewski Adam h. Śreniawa

342 Orański Aleksander h. Kościesza

343 Orda Samuel h. Ostoja

344 Orlik h. Nowina

345 Orłowski Dominik z Jampola h. Lubicz

346 Orzeszko Kazimierz Stanisław h. Korab

347 Oskierko Piotr h. Murdello

348 Ossoliński Jerzy h. Topór

349 Ostrowski Jan II h. Rawicz

350 Ośmiałowski Jakub h. Traby

351 Oziembłowski Stanisław h. Radwan

352 Pac Mikołaj h. Gozdawa

353 Pakaszewski (Pakoszewski) h. Radwan

354 Pakosz Jan h. Prawdzic

355 Papieski Paweł h. Gryf

356 Pasek Jan h. Doliwa

357 Paszkowski Michał Konstanty h. Zadora

358 Pawsza Mikołaj h. Leliwa

359 Pełka Krzysztof h. Janina

360 Piechowski Łukasz h. Monsztern

361 Piekarski Piotr h Topór

362 Pietruski Marcin h. Starykoń

363 Piłsudzki Aleksander h. Kościesza odm.

364 Pisanka Szymon h. Prus III

365 Plaster Jan Andrzej h. Broel-Plater

366 Plichta Teodor h. Półkozic

367 Pociej Ludwik h. waga

368 Poetrykowski Hieronim h. Paprzyca

369 Podlewski Bazyli Stanisław h. Poraj

370 Podlodowski Mikołaj h. Janina

371 Podolski Franciszek h. Nałęcz

372 Podlski Józef h. Junosza

373 Polanowski Aleksander h. Pobóg

374 Połubiński Konstatnty Eustachy, Krzysztof h. Jastrzębiec

375 Poniatowski Franciszek h. Ciołek

376 Poniński Władysław h. Łodzia

377 Potocki Samuel h. Janinia

378 Potocki Aleksander, Feliks, Bogusław, Stanisław, Andrzej, Dominik h. Piława

379 Potulicki Jan-Jakub h. Grzymała

380 Pożniak Stanisław h. Poźniak

381 Prażmowski Wojciech, Samuel h. Belina

382 Proski Samuel h. Samson

383 Prozor Jan h. Prozor

384 Prusinowski Jakub, łukasz h. Topór

385 Pruszkowski Piotr, Jan Henryk h. Łzawa

386 Przeciszewski Stanisław h. Grzymała

387 Przezdziecki Krzysztof h. Roch III

388 Przyborowski Adam h. Abdank

389 Przybysławski Kazimierz h. Lubicz

390 Przyjemski Władysław h. Rawicz

391 Przyłuski Aleksander h. Ślepowron

392 Pułaski Franciszek h. Ślepowron

393 Puzyna Andrzej z Kozielska h. Oginiec

394 Raczkowski Adam h. Prus I

395 Raczyński Piotr h. Nałęcz

396 Radecki Mikołaj h. Godziemba

397 Radliński adam h. Gryf

398 Radomicki Stefan h. Kotwicz

399 Radoński Adam h. Łada

400 Radziejewski Michał h. Junosza

401 Radzimiński Maciej h. Lubicz

402 Radziwiłł Stanisław h. Trąby

403 Rahoza Dymitr h. Śreniawa

404 Rapp (Rappe) Ernest h. Rappe

405 Raczkowski h. Leliwa

406 Rey-Wrzoniec Władysław h. Oksza

407 Reyten Michał h. Reyten

408 Rodziewicz Marcin h. Łuk Napięty

409 Rohulski h. własnego

410 Rokosz Samuel h. Ostoja

411 Rokitniki Jakub h. Nałęcz

412 Romer Szymon Maciej h. Jelita

413 Romer Mateusz Maciej h. własny

414 Ronczkowski Jan h. Leliwa

415 Rościszewski jakub h. Junosza

416 Rosochacki Roman h. Prus I

417 Rostworowski Andrzej, Hyacent h. Nałęcz

418 Rotasryusz Jan Wilhelm h. Gryf

419 Rozdrażewski Jan Franciszek h. Doliwa

420 Rozwadowski Urban, Maciej h. Trąby

421 Rubinkowski Wojciech, Hieronim, Ambroży, Jakub h. Poraj

422 Rudnicki Stanisław h. Lubicz

423 Rudomina Dusiacki Tomasz h. Traby

424 Rudzki Walenty h. Wąż

425 Rulikowski Stanisław Michał h. Korab

426 Rupniewski Wojciech h. Śreniawa

427 Ruszczyc Jerzy Roman h. Poraj

428 Rutkowski h. Bończa

429 Rybiński Jan h. Radwan

430 Rykowski Aleksander h. Doliwa

431 Rymsza Wincenty h. Gozdawa

433 Rzecki h. Śreniawa

434 Rzewuski Michał Florian h. Krzywda

435 Rzyszczewski Kazimierz h. Pobóg

436 Sakowicz Jan h. Korwin

437 Sanguszko Kazimierz Józef, Jan Władysław h. Pogonia

438 Sapieha Franciszek, Mikołaj h. Lis

439 Sarnowski h. Jastrzebiec

440 Sawicz Stanisław h. Sulima

441 Scipion de Campo Jan h. Scipion

442 Semen h. Radwan

443 Sedzimir Franciszek h. Ostoja

444 Sielawa Paweł h. Sielawa

445 Siemaszko Tomasz z Dobratyna h. Łabedź

446 Siemianowicz Andrzej h. Radwan

447 Siemianowski Kacper Teodor, Andrzej h. Grzymała

448 Siemieński Adam h. Dąbrowa

449 Siemieński Konstanty h. Dębno

450 Siemiginowski Jerzy h. Sas

451 Sieniawski Adam, Mikołaj Hieronim h. Leliwa

452 Silnicki h. własnego

453 Sierakowski Andrzej, Jan h. Ogończyk

454 Siesicki-Dowmunt Michał h. Bawołagłowa

456 Skarżyński h. Bończa

457 Skirmunt Walenty Stanisław h. Godziemba

458 Skoraszewski Wład. Michał h. Abdank

459 Skotnicki Michał h. Bogoria

460 Sławogórski Szymon h. Kościesza

461 Słuszka Józef Bogusław h. Ostoja

462 Smarzewski Wojciech h. Prawdzic

463 Sobieski Jakub, Jan h. Janina

464 Sobieszczański Walerjan h. Nałęcz

465 Sobolewski (Sobolowski) Stefan h. Ślepowron

466 Sokolnicki Piotr h. Nowina

467 Sołłohub Jan h. Syrokomia

468 Sołtan Hieronim Władysław h. Sołtan

469 Sołtyk Remigiusz h. Sołtyk

470 Sopoćko Stanisław Aleksander h. Syrokomla

471 Sowiński Walenty h. Sowa

472 Stadnicki Wiktoryn h. Średniawa

473 Stanecki h. własnego

474 Staniszewski Szczęsny h. Pobóg

475 Starorypiński Walenty h. Łodzia

476 Stawski Jerzy h. Belina

477 Steblecki Andrzej h. Ostoja

478 Stetkiewicz Marcjan h. Kościesza

479 Stępkowski Wojciech h. Junosza

480 Stoliński h. Kos

481 Struś Andrzej h. Korczak

482 Strzałkowski Hieronim, Remigian h. Prawdzic

483 Strzembosz Filip Marcin h. Jastrzębiec

484 Strzemeski Jan h. Lubicz

485 Suchodolski Franciszek h. Pobóg

486 Suffczyński Kazimierz h. Szeliga

487 Sulistrowski Michał h. Lubicz

488 Suski Paweł h. Pomian

489 Syruć Krzysztof h. Doliwa

490 Szadurski Jakub h. Ciołek

491 Szak Wojciech h. Szak

492 Szawłowski Tomasz h. Sulima

493 Szczuka Wacław, Antoni Stanisław h. Grabie

494 Szczurowicki Jan h. Korab

495 Szczytt Niemirowicz Krzysztof Benedykt h. Jastrzębiec

496 Szeluta Teodor h. Kalwarja

497 Szembek Franciszek h. Szembek

498 Szemioth Mikołaj Kazimierz h. Łabędź

499 Szepielowski Aleksander h. Ślepowron

500 Szeptycki Teodor h. Szeptycki

501 Szołdrski Jan Klemens h. Łodzia

502 Szrem h. Szeptycki

503 Szujski Jerzy h. Pogonia

504 Szukszta Jan Stanisław h. Pobóg

505 Szumlański Damian h. Korczak

506 Szumski Kazimierz h. Jastrzębiec

507 Szyszko Jan h. Dołęga

508 Sliwicki Józef h. Jelita

509 Slizien Stefan h. Ślizien

510 Świderski Stanisław h. Ślepowron

511 Świdziński Andrzej h. Półkozic

512 Święcicki h. Krzywda

513 Świecki Jan Antoni h. Ślepowron

514 Świejkowski Szymon h. Trzaska

515 Świrski Jan h. Szaława

516 Taczanowski Andrzej h. Jastrzebiec

517 Talenti Tomasz h. Łabędź

518 Talwosz-Siczkiewicz Andrzej h. Łabedź

519 Tański Mateusz h. Nałęcz

520 Tarło Stanisław z Tęczyna h. Topór

521 Tatomir h. Sas

522 Taube h. Taube

523 Telatycki h. Belina

524 Tetwin Jan Kazimierz h. Karp

525 Tęgoborski Stanisław h. Śreniawa

526 Tołłoczko Andrzej h. Pobóg

527 Tomicki Konstanty h. Łodzia

528 Trepka-Nekanda Kacper h. Topór

529 Trzciński Adam, Mikołaj, Andrzej, Franciszek, Józef h. Ślepowron

530 Trzebuchowski Jan h. Ogończyk

531 Trzecieski Jan Wojciech h. Strzemię

532 Tuchołka Jan Franciszek h. Korzbóg

533 Tuczyński Stanisław h. Tuczyn

534 Tur Stanisław h. Kownia

535 Turkułł Bazyli h. Ostoja

536 Tyszkiewicz Eustachy, Teodor, Władysław h. Leliwa

537 Tytinghof h. Tytinghof

538 Tyzenhauz Andrzej h. własnego

539 Ubysz Marcin h. Cholewa

540 Uleniecki Florian h. Przerowa

541 Umiastowski h. Pierzchała Roch III

542 Umiński Kazimierz h. Cholewa

543 Uniechowski Bogusław h. Przestrzał

544 Urbanowski Jan h. Prus I

545 Urbański Wojciech Jan h. Nieczuja

546 Usakowski h. Drogomir

547 Ustrzycki Jan h. Przestrał

548 Uwiliński Marcin h. Rogata

549 Walewski Konstanty h. Roch I

550 Wapowski Konstanty Zefiryn h. Nieczuja

551 Warszycki Aleksander h. Ślepowron

552 Wasilkowski Michał h. Korczak

553 Ważyński h. Abdank

554 Wąsowicz Marcin h. Łabędź

555 Wąż Samuel h. Ślepowron

556 Wereszczaka Paweł h. Lis

557 Wernikowski h. Łada

558 Wessel Stanisław h. Rogala

559 Wegleński Andrzej h. Średniawa

560 Wielhorski Jan Kazimierz Jerzy h. Kierdeja

561 Wielopolski Franciszek, Jan h. Starykoń

562 Wieszczycki Adam h. Grzmała

563 Wilczek Paweł h. Mądrostki

564 Wilczkowski Władysław h. Jelita

565 Wilga Balcer h. Starykoń

566 Wilkoński Michał h. Odrowąż

567 Wisłouch Franciszek h. Odyniec

568 Wiśniowiecki Konstanty h. Korybut

569 Wiśniowski Andrzej h. Prus I

570 Włostowski Maciej h. Ciołek

571 Wodzicki Maciej, Wawrzyniec, Michał h. Leliwa

572 Wojakowski h. Brochwicz

573 Wojciechowski Stanisław h. Korab

574 Wojna Jan h. Trąby

575 Wojniłłowicz Florjan h. Syrokomla

576 Wolff h. Wolff

577 Wolski Jan h. Ogończyk

578 Wolski h. Belina

579 Wołodkowicz Teodor (Wołodkiewicz) h. Radwan

580 Wołodźko (Wołoczko) Mikołaj h. Kościesza

581 Wołłowicz Wincenty h. Bogorja

582 Woronicz Andrzej Konstanty h. Pawęża

583 Wronowski Aleksander h. Topór

584 Wybranowski Marcin h. Poraj

585 Wyszyński Stanisław h. Trzywdar

586 Wyżycki Jan h. Osmorog

587 Zabiełło Samuel h. Topór

588 Zabokrzycki h. Ulanicki

589 Zahorowski Jan Stanisław h. Chomąto

590 Zakrzewski Jan h. Wyszygota

591 Zaklika Władysław h. Topór

592 Zakrzewski Jan h. Wyszygota

593 Załęski Jan Stanisław h. Chomąto

594 Załuski Hieronim h. Junosza

595 Zamoyski Marcin, Marek, Kazimierz h. Jelita

596 Zaranek-Horbowski Kazimierz h. Korczak

597 Zassowski Jan h. Strzemię

598 Zawisza Mikołaj h. Strzemię

599 Zawisza Kazimierz, Szymon h. Łabedź

600 Zbąski Jan, Bogusław h. Nałęcz

601 Zbierzchowski Zygmunt h. Grzymała

602 Zbrożek Jerzy Michał h. Poraj

603 Zienowicz-Deszpot Krzysztof h. Deszpot

604 Zglinicki Wojciech h. Prus III

605 Zieliński Walenty h. Świnka

606 Zieliński Władysław h. Ciołek

607 Zielonka Paweł h. Jastrzębiec

608 Złotnicki Mikołaj h. Nowina

609 Żaba Antoni Mikołaj h. Kościesza

610 Żabicki Andrzej h. Prawdzic

611 Żaboklicki Nikodem h. Roch I

612 Żółtkowski Wojciech h. Ogończyk

613 Żórawski Krzysztof h. Trzaska


Powyższy tekst stanowi fragment książki Radosława Sikory „Husaria pod Wiedniem 1683.”

Tematy powiązane:
Wiedniowi na odsiecz – historia anegdotyczna

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz