Przyczynki do etnografji Litwy

/
"Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie", R. 1907, s. 133-143.

Dudy

/

Braslaw

/

Gierwiaty

/

Boruny

/