Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie jest bezalternatywnym wyborem historycznym – piszą Andrzej Duda i Petro Poroszenko.

Publikujemy pełną treść dokumentu podpisanego dziś w Kijowie przez głowy obu pańśtw.

WSPÓLNA DEKLARACJA Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydenta Ukrainy przyjęta w Kijowie, 24 sierpnia 2016 r. w dniu obchodów 25. rocznicy Niepodległości Ukrainy My, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w dniu obchodów 25. rocznicy Niepodległości Ukrainy:

– podkreślając silne kulturowe i historyczne więzi łączące nasze Narody oraz odnajdując głęboki wymiar symboliczny w fakcie, że Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość wolnej Ukrainy;

– pragnąc rozwijać wielowymiarową współpracę wolnej Polski i wolnej Ukrainy oraz umacniać dobrosąsiedzkie relacje Narodu Polskiego i Narodu Ukraińskiego, co jest gwarancją bezpieczeństwa i stabilności w Europie;

– wysoko oceniając osiągnięcia ostatnich dwudziestu pięciu lat w rozbudowie stosunków dwustronnych i uznając, że ustanowienie i rozwój partnerstwa strategicznego jest bezalternatywnym wyborem historycznym, a rozszerzenie i pogłębienie współpracy ma szerokie perspektywy, ogromny potencjał i odpowiada najgłębszym interesom obu państw i ich Narodów;

– wnosząc znaczący wkład w rozbudowę wspólnej demokratycznej Europy i dążąc do rozszerzania sąsiedzkiej sieci powiązań gospodarczych, politycznych, kulturalnych i społecznych;

– odnotowując obecność tragicznych stron w historii polsko-ukraińskich stosunków oraz doceniając wagę konstruktywnego polsko-ukraińskiego dialogu, opartego na prawdzie historycznej oraz wysiłkach polskich i ukraińskich polityków, historyków, intelektualistów, i hierarchów kościelnych, aktywnie uczestniczących w procesie pojednania i porozumienia w kwestiach historycznych;

– pamiętając o naszych chrześcijańskich korzeniach, potwierdzając, że dialog polsko-ukraiński powinien opierać się na uzgodnionej formule etycznej: pojednania i porozumienia naszych Narodów i mając w pamięci lekcje rozumienia historii i tożsamości, których udzielał nam św. Jan Paweł II, a szczególnie słowa wypowiedziane w Kijowie: “Najbardziej gorącym pragnieniem, rodzącym się w mym sercu jest, aby błędy przeszłych dni nie powtórzyły się w przyszłości. Oby ich pamięć nie była przeszkodą w drodze do wzajemnego poznania się, które jest źródłem braterstwa i współpracy.”.

Uznajemy, że uchwalenie 24 sierpnia 1991 roku przez Radę Najwyższą Ukrainy Aktu ogłoszenia niezależności Ukrainy, przyjęcie którego zostało poparte przez zdecydowaną większość ukraińskiego społeczeństwa w referendum 1 grudnia 1991 r., otworzyło nową kartę historii relacji między niepodległą Polską i niepodległą Ukrainą.

Oświadczamy, że będziemy kontynuować rozwój naszych stosunków zgodnie z Traktatem o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanym w Warszawie 18 maja 1992 r., uznając integralność terytorialną Polski i Ukrainy oraz nienaruszalność granic naszych państw, jak również „doceniając znaczenie przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich dla budowania solidarności europejskiej”.

Uznajemy, że przywrócenie pokoju na Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich państw europejskich, w tym Polski.

Uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za umacnianie bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń, spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy i okupacją części jej terytorium.

Potwierdzamy niezmienność pozycji Rzeczypospolitej Polskiej we wspieraniu wysiłków Ukrainy w celu przywrócenia jej integralności terytorialnej.

Potwierdzamy, iż Ukraina uznaje za istotną aktywną rolę i znaczenie Polski w poszukiwaniu trwałego rozwiązania na rzecz stabilności i pokoju w regionie, a strona polska uważa, że niepodległość Ukrainy ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

Apelujemy do wspólnoty międzynarodowej o wzmożenie wysiłków, w tym polityki sankcji wobec agresora, w celu przywrócenia przestrzegania naruszonego prawa międzynarodowego i zaprzestania agresji wobec Ukrainy.

Podkreślamy kluczową rolę jedności transatlantyckiej w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności w Europie i na świecie, potwierdzamy wsparcie dla polityki „otwartych drzwi” NATO i uznajemy prawo i perspektywę Ukrainy co do nabycia w przyszłości pełnoprawnego członkostwa w NATO, zgodnie z wolą Narodu Ukraińskiego.

Uznajemy, że ważnym czynnikiem współpracy polsko-ukraińskiej jest Umowa Stowarzyszeniowa UEUkraina, która powinna jak najszybciej nabrać mocy prawnej. Polska konsekwentnie wspierała Ukrainę przez 20 lat na trudnej drodze do eurointegracji od momentu nawiązania przez Kijów stosunków z Unią Europejską w 1994 r. i będzie nadal wspierała Ukrainę w realizacji jej eurointegracyjnego kursu.

Oświadczamy, że Polska popiera wprowadzenie w relacjach między Unią Europejską a Ukrainą ruchu bezwizowego jako skutecznego działania sprzyjającego rozszerzaniu kontaktów międzyludzkich.

Deklarujemy gotowość do współdziałania w realizacji aktywnej polityki w Europie ŚrodkowoWschodniej, która służy realizacji interesów naszych państw i wzmocnieniu znaczenia regionu i jest kluczem do stabilności całego kontynentu.

Podkreślamy znaczenie tego, że Polska konsekwentnie wspierała i będzie wspierać Ukrainę na jej drodze głębokiej transformacji i reform strukturalnych, potwierdzając gotowość dalszej współpracy oraz udzielania wszechstronnej pomocy w realizacji ambitnego programu modernizacji państwa ukraińskiego, a władze Ukrainy gotowe są aktywnie wspierać ekonomiczne partnerstwo z Polską w zakresie inwestycji i współpracy gospodarczej opartych na zasadzie otwartości i przejrzystości.

Odnotowujemy, że od czasu upadku żelaznej kurtyny miliony Polaków i Ukraińców spotykało się, razem uczyło się i pracowało, żyło razem rozwijając bogatą sieć kontaktów łączących nasze państwa, naszych intelektualistów, artystów, przedsiębiorców – nasze społeczeństwa, uznajemy siłę i stabilność tych więzi, czego dowodem było bezapelacyjne poparcie Polaków dla Ukraińców walczących podczas Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji Godności o wolność i demokrację.

Deklarujemy gotowość dalszej współpracy w zakresie wspierania i ochrony praw polskiej i ukraińskiej mniejszości narodowych, aby Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce mogli w pełni realizować się jak społeczności pielęgnujące swoje tradycje narodowe, ojczysty język i kulturę.

Potwierdzamy gotowość do kontynuacji współpracy między ośrodkami prezydenckimi na tradycyjnej płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich, którą tworzą zarówno spotkania na najwyższym szczeblu, jak też cykliczne rozmowy w formule funkcjonującego od roku 1993 Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, który określa wielosektorowy Plan Współpracy Polsko-Ukraińskiej na kolejne lata.

My, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, w dniu obchodów 25. rocznicy Niepodległej Ukrainy, potwierdzamy obopólnie strategiczny charakter naszych relacji i deklarujemy, że chcemy nadal budować polsko-ukraińskie sąsiedztwo na zasadach wspólnego rozwoju cywilizacyjnego, który stanie się trwałym spoiwem naszych relacji, gwarantując obecnym i przyszłym pokoleniom Polaków i Ukraińców poczucie wzajemnego zaufania, zgody i bezpieczeństwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko

32 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. baciar
  baciar :

  a czego tu sie mozna bylo spodziewac po wielbicielach rezunów oj panie PREZYDEŃCIE DO ZOBACZENIA PRZY URNACH wielu nie da sie już nabrać na pseudopatriotyzm pisiorków W SRAŁO TAKIM HEROJOM

 2. alexwolf
  alexwolf :

  Standard, żydostwo talmudyczne liże sobie tyłki i wsadza bez wazeliny, totalny bełkot i kłamstwo na kłamstwie, teraz ci co nie wierzyli, niech zobaczą, że Polska istnieje tylko teoretycznie a praktycznie jest jednym z krajów wasallnych pod kontrolą żydousa…

 3. kbog
  kbog :

  To jest dokładnie tak jak za PRL . Wieczną przyjaźń ze ZSRR zastąpiło wieczne poddaństwo UPAinie. Panie Duda pan pasujesz dokładnie jak I sekretarz PZPR. Byłby pan idealny w tej roli. Takiego lizania tyłka Ukraińcom nie odstawia nikt w Europie. To co pan wyprawia razem z PIS względem Ukrainy jest obrzydłe i śmierdzi na milę sprzedażą polskich interesów.

 4. tagore
  tagore :

  Bardzo ładnie opakowany w wielosłowie brak porozumienia. A sądząc z przemówienia Dudy przed
  ukraińskimi Ambasadorami wymierzonego w niemieckie interesy w Europie środkowej oligarchowie już wybrali partnera i są to Niemcy. Tak ,że sojusznika i partnera nie mamy co szukać na Ukrainie.
  Przynajmniej za władzy aktualnej ekipy.

  tagore

  • jazmig
   jazmig :

   Polska jest na Ukrainie na długie lata spalona, bez względu na to, kto tam będzie rządził. Banderowcy po prostu nienawidzą Polski i Polaków, mają to w genach i nikt nic na to nie poradzi. Pozostali Ukraińcy zapamiętają Polsce wsparcie Majdanu, który spowodował utratę Krymu i wojnę w Donbasie oraz kolosalną biedę Ukraińców.

  • mis_uszatek
   mis_uszatek :

   Obawiam się, że nastepna władza, wyłoniona po tych albo następnych wyborach ( w demokratyczny czy tez nie demokratyczny sposób), nie będzie wadziła również w Polsce partnera. Geupolityki sie nie uniknie, Polska i Ukraina to naturalni regionalni rywale.

 5. skiepek
  skiepek :

  Juści Kresowiacy doskonale pamiętają te wspólne “doświadczenia” społeczne i kulturalne.Teraz po wspólnym oświadczeniu i miliardzie w kopercie(reszta pod stołem) pozostało tylko połączyć dwie niezwyciężone armie i na agresora marsz.Jak powiedział Pan Michalkiewicz w stosunku do państwa specjalnej troski obecnie nie prowadzi się żadnej polityki nawet tej na kolanach.

 6. kros
  kros :

  Duda wygłupił się na całego a miał szanse powstrzymać ten chocholi taniec. Czy nie zauważył że jest JEDYNYM prezydentem obcego kraju na tych uroczystościach. Popieramy Ukrainę – potencjalnego wroga ! Żebyśmy jeszcze czerpali jakieś korzyści z tego poparcia. Nie nic. Żenada. Już niem czy on sam jest tak głupi czy ktoś mu każe.

 7. pro_patria
  pro_patria :

  Wspólna deklaracja potwierdzeniem dotychczasowej asymetrycznej polityki: 100% korzyści dla banderowskiego żartu historii, same obciążenia dla Polski + dawaj Lasze to co nasze na wschodzie RP (czyli samostijny bankrucik po San, a może dalej jak się uda). Najgorsze, że utwierdził rezunów w przekonaniu, iż RP będzie ich popierała za wszelką cenę. Już motłoch nie ma do Polski i Polaków żadnego szacunku, lecz te słowa utwierdzają dzicz w przekonaniu, że warto posunąć się o stopień wyżej w poniżaniu znienawidzonych Lachów…

 8. scorpio
  scorpio :

  Maliniak i jego prezesik zostana rozliczeni i postawieni przed Trybunalem Stanu za zdrade ojczyzny po nastepnych wyborach. Przewazajaca wiekszosc Polakow nie popiera i nie bedzie popierac potomkow barbarzyncow upadlinskich. Niec oni liza tylki i robia laski rzeznikom z UPAdliny, komsarzom ludowym z Brukseli i chazarskich zydow marionetkom wlacznie z KUPA Bamy z USA

 9. gan
  gan :

  Jak patrzę na ten dokument to widzę serwilizm Polski wobec Ukrainy. Co paragraf jest o tym, co my, Polacy popieramy, co będziemy wspierać etc. A gdzie są jakieś deklaracje ze strony Ukrainy? Przepraszam, ale czy prezydent pojechał im tam loda zrobić???

 10. beresteczko1651
  beresteczko1651 :

  Ten dokument nie ma żadnej mocy wiążącej. Jest to tylko i wyłącznie deklaracja, której nieprzestrzeganie nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych zwłaszcza, że podpisał ją prezydent, który jak wiadomo w polskich warunkach nie ma żadnych poważnych uprawnień. I prawdopodobnie celowo został w nią wrobiony Duda, który tak naprawdę jest w PiS-sie nikim. Prawdopodobnie też została podpisana na żądanie Amerykanów, któremu z jakichś powodów trudno było odmówić. Tak samo jak za komuny podpisywano deklaracje o wiecznej przyjaźni między PRL a ZSRS a nienawiść do Sowietów była wśród Polaków powszechna. Polakom pozostaje głośno mówić prawdę o banderowskiej ukrainie, jej ludobójczych korzeniach i rozlokowaniu na ziemiach ukradzionych sąsiadom. O bestialstwie ukraińców w przeszłości i obecnie, o ich chronicznej niezdolności do dołączenia do cywilizowanego świata. Prawda prędzej czy później zwycięży!

 11. beresteczko1651
  beresteczko1651 :

  Ten dokument nie ma żadnej mocy wiążącej. Jest to tylko i wyłącznie deklaracja, której nieprzestrzeganie nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych zwłaszcza, że podpisał ją prezydent, który jak wiadomo w polskich warunkach nie ma żadnych poważnych uprawnień. I prawdopodobnie celowo został w nią wrobiony Duda, który tak naprawdę jest w PiS-sie nikim. Prawdopodobnie też została podpisana na żądanie Amerykanów, któremu z jakichś powodów trudno było odmówić. Tak samo jak za komuny podpisywano deklaracje o wiecznej przyjaźni między PRL a ZSRS a nienawiść do Sowietów była wśród Polaków powszechna. Polakom pozostaje głośno mówić prawdę o banderowskiej ukrainie, jej ludobójczych korzeniach i rozlokowaniu na ziemiach ukradzionych sąsiadom. O bestialstwie ukraińców w przeszłości i obecnie, o ich chronicznej niezdolności do dołączenia do cywilizowanego świata. Prawda prędzej czy później zwycięży!

 12. perun
  perun :

  Krótko mówiąc, Duda złożył w Kijowie hołd lenny. Co prawda oba kraje są pod kontrolą Światowego Sanhedrynu, ale w tym układzie Ukraina jest zdecydowanie faworyzowana. Polska jako wasal jest zobowiązana do wierności seniorowi i niesienia mu pomocy na każde skinienie.

 13. cedrus
  cedrus :

  Wiedziałem, że tak będzie. Jak PIS wygrał wybory miałem mizerną nadzieję, że chociaż będzie dbał o naszą historię i prawdę, ale praktycznie od początku widać, że są zaślepieni wrogością do Rosji i poddaństwem USmanom. Ukraina to pseudopaństwo bez kultury, a jej składnikiem jest czerń.

 14. cedrus
  cedrus :

  Wiedziałem, że tak będzie. Jak PIS wygrał wybory miałem mizerną nadzieję, że chociaż będzie dbał o naszą historię i prawdę, ale praktycznie od początku widać, że są zaślepieni wrogością do Rosji i poddaństwem USmanom. Ukraina to pseudopaństwo bez kultury, a jej składnikiem jest czerń.

 15. mp
  mp :

  jebał pies UKRAINE.duda-JUDA może sobie deklarować,ale nie w moim imieniu.Zresztą dla światowego mafijnego związku pseudożydów JUDA duda to tylko śmieszny chłystek do wykonywania rozkazów chazarskiej dziczy ustrojonej w zydowskie szatki z judaizmem i chanukami.Będziemy swoimi podatkami i krwawicą okradzionej doszczętnie polski finansować UKRAINE A RACZEJ JEJ ODWŁOK ROZCZŁONKOWANY POMIĘDZU PSEUDOŻYDOWSKICH OLIGARCHÓW.Taki jest rozkaz z światowego centrum dowodzenia w N.YORKU.wstyd DUDA.

 16. scorpio
  scorpio :

  Maliniak to JUDASZ… sprzedal swoich rodakow Kresowian za obiecane srebrniki od Brukseli i USraela. Jak widze tego Judasza przy UPAdlinskiej szmacie to rzygac mnie sie chce. Poczekaj Judaszu do nastepnych wyborow a ty i twoj prezesik jak przekroczycie 10% to bedzie wszystko. Pojdziecie w zapomnienie. Polacy nie zapomna wam zdrady i ponizania calego narodu wobec barbarzynskich potomkow upadlincow i tego upadlinskiego szamba. Cala ta zasrana “elita” polityczna tzn. PIS, PO, Nowoczesna, SLD, PSL powinni zniknac z polskiej sceny politycznej na zawsze a wielu znich powinno sie postawic przed Trybunal Stanu. Mam nadzieje ze doczekam tej chwili.

 17. zefir
  zefir :

  Z opóżnieniem odczytałem tekst tych 22 zwodniczych deklaracji i powiem tak,że to banalne ogólniki Takie na najwyuższym poziomie uogólnieniania w stylu ble-ble-ble,bardziej życzeniowe,chociaż nieszczere,często zakłamane i odległe od realu.,nakierowane nazakłamanie bazy wyborczej..Rozważmy deklarację: “odnotowując obecność tragicznych stron w historii polsko-ukraińskich stosunków oraz doceniając wagę polsko-ukraińskiego dialogu,opartego na prawdzie historycznej oraz wysiłkach polskich i ukraińskich polityków,historyków,intelektualistów i hierarchów kościelnych,aktywnie uczestniczących w procesie pojednania i porozumienia w kwestiach histortcznych”.PrzecieŻ to deklaracja :BZDURA.Ukraińska nazistowska historyczna propaganda reprezentowana przez ichnego idola banderyzmu Wiatrowycza,ichnego banderowskiego szefa IPN są jednoznacznie wymowne.Taka kłamliwa banderowska szuja jak Wiatrowycz daleki jest od prawdy historycznej.On deklasuje wszystko,w tym prawdę historyczną.UPAdlina miota się ze sprawami militarnumi,gospodarczymi,ekonomicznymi,ale nigdy z ideologicznymi.W tej mierze ideologia Doncowa,szuchewycza,Bandery itp,to upadlińskaświętość bałwochwalona na ołtarzach i pomnikach,jako ideologia bestialskich przyzwolonych zbrodni,niezasadnych roszczeń terytorialnych,oraz ideologia okupacji zagrabionych innym miast i terytoriów.Ta ukrobanderowska ideologia nie ma nic wspólnego z tzw wartościami europejskimi,z wartościami chrześcijańskimi.Ta ukrobanderowska ideologia to ideologia mongolskiej dziczy nastawionej na grabienie,wyłudzanie,kłamanie.

 18. krok
  krok :

  Dziwna ta deklaracja. Chcą wypracowanie prawd historycznych za pomocą hierarchów kościelnych. Już widzę jak jedzie klecha historyk do klechy ukraińskiego, który święcił siekiery, którymi mordowano Polskie dzieci i się wspólne przy dobrych trunkach dogadują. Nic za plecami Polaków Panie Duda, NIC. PIS skończy jak SLD na śmietniku polityki, pohańbieni i znienawidzeni przez naród za zdrady Narodu Polskiego, za układy ponad głowami Polaków.