Litewskie przepisy, umożliwiające automatyczne zatrzymywanie nielegalnych migrantów i pozbawiające ich możliwości ubiegania się o azyl są niezgodne z unijnym prawem – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu wydał orzeczenie, dotyczące przypadku nielegalnego migranta o inicjałach M.A., który został zatrzymany po przekroczeniu litewskiej granicy. Uznał, że pozbawianie ludzi prawa do azylu narusza unijne przepisy, w tym Kartę praw podstawowych UE.

„Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może być zatrzymana tylko jeżeli po indywidualnym rozpatrzeniu danego przypadku okazuje się to konieczne, a nie jest możliwe użycie łagodniejszych środków” – napisano w oświadczeniu prasowym TSUE.

 

Ponadto, TSUE potępił stanowisko władz Litwy, według których imigracja stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Trybunał oświadczył, że bezprawne przebywanie w obcym państwie samo w sobie nie stwarza zagrożenia. Uznał, że tego rodzaju argumentacja może służyć za uzasadnienie zatrzymania „tylko jeśli zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste zagrożenie dla podstawowego interesu publicznego lub dla bezpieczeństwa wewnętrznego zewnętrznego danego Państwa Członkowskiego [UE – red.]”.

Według Polskiego Radia, TSUE wydało orzeczenie, wedle którego „litewskie przepisy, które zakładają automatyczne zatrzymywanie osób bezprawnie przekraczających granicę i pozbawiają ich możliwości starania się o azyl, są niezgodne z prawem UE”.

Tym samym, według unijnego trybunału cudzoziemiec może ubiegać się o azyl nawet wtedy, gdy znalazł się na terytorium kraju członkowskiego nielegalnie. Co więcej, takiego nielegalnego migranta nie można zatrzymać ani aresztować tylko z powodu faktu, że do nielegalnego przekroczenia granicy doszło w związku z działaniami służb obcego państwa, np. Białorusi. Według TSUE, dane państwo członkowskie, w tym przypadku Litwa, nie ma prawa do wprowadzania restrykcyjnych przepisów przeciwmigracyjnych w sytuacji masowego napływu nielegalnych migrantów.

Przeczytaj: NATO uznało masową imigrację za jedno z „zagrożeń hybrydowych”

Dodajmy, że w reakcji na wyrok TSUE regionalny dyrektor Amnesty International na Europę, Nils Muižnieks powiedział, że Litwa musi zapewnić dostęp do sprawiedliwej procedury azylowej wszystkim imigrantom, którzy wyrażają chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową.

Szczegóły samej sprawy opisała w środę „Rzeczpospolita”. W listopadzie 2021 roku M.A., obywatel państwa trzeciego, został zatrzymany w Polsce wraz z grupą osób z Litwy. Nie posiadał niezbędnych dokumentów podróży. Wkrótce po tym, został przekazany funkcjonariuszom litewskiej Służby Ochrony Granic (VSAT), a potem zatrzymany na 48 godzin. VSAT zwrócił się do sądu o zarządzenie pozbawienia mężczyzny wolności na okres do sześciu miesięcy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W styczniu 2022 roku M.A. złożył w VSAT pisemny wniosek o udzielenie azylu, który odrzucono jako niedopuszczalny. Przed sądem twierdził, że nie miał informacji o losie swojego wniosku i że nie został poinformowany o sposobie jego złożenia. Na kolejnej rozprawie przedstawiciel M.A. oraz przedstawiciel VSAT zwrócili się o nakazanie Departamentowi Migracji zbadania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Według „Rz”, litewski sąd zauważył, że w sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej masowym napływem migrantów, wniosek o udzielenie azylu musi spełniać warunki określone w ustawie o cudzoziemcach. Co więcej, uznał, że w nagłej sytuacji można zatrzymać cudzoziemca, który wjechał na Litwę nielegalnie. Tym samym, M.A. nie mógł formalnie ubiegać się o azyl, bo dostał się na terytorium Litwy nielegalnie i został zatrzymany. Sąd nie potrafił stwierdzić, czy w tym przypadku istniały przesłanki pozwalające na skorzystanie z „margines swobody” w przyznawaniu statusu osoby ubiegającej się o azyl obywatelom państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, biorąc pod uwagę ich trudną sytuację lub inne indywidualne okoliczności.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wymagać, aby wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej były składane osobiście lub w wyznaczonym miejscu. Podkreślono jednak, że państwa nie mogą wykonywać tego uprawnienia w sposób, który uniemożliwiłby złożenie wniosku lub złożenie go „tak szybko jak to możliwe”. Dodano też, że cudzoziemiec może zostać umieszczony w areszcie albo ośrodku tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Do sprawy już wcześniej odniosła się litewska minister spraw wewnętrznych, Agnė Bilotaitė. Oświadczyła, że Litwa musi się bronić i nie zmieni swej polityki wobec migrantów, chroniąc także wschodnią granicę Unii Europejskiej.

– Podjęliśmy ważne decyzje w celu ochrony swojego bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i w tej chwili nie widzimy, aby sytuacja zmieniła się znacząco na tyle, abyśmy mogli wycofać się z naszych decyzji. Litwa z pewnością będzie się bronić, jeśli takie zagrożenia będą się utrzymywać – powiedziała Bilotaitė.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Podkreśliła zarazem, że władze Litwy umożliwiają ubieganie się o azyl i że jest to możliwe w ambasadzie lub na niektórych przejściach granicznych. Dodała, że widać jednak chętnych do skorzystania z tej ścieżki.

Czytaj również: 270 nielegalnych migrantów opuści Litwę otrzymując za wyjazd po 1000 euro

Euractiv / rp.pl / dorzeczy.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply