Według ustawy, która trafiła do Sejmu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał prawo do wprowadzenia limitów zezwoleń na pobyt i pracę.

Wedle zapisu projektu ustawy, szef MSWiA będzie miał prawo do ustalenia rozporządzeniem każdego roku limitów wydanych pozwoleń na pobyt i pracę dla imigrantów z zagranicy. Ustawa pozwala na precyzowanie limitów, w odniesieniu do danego województwa, zawodów czy rodzajów umów. Wysokość limitów ma być ustalana po konsultacjach z innymi ministrami. Ustawa została skierowana do Sejmu 21 sierpnia, a 30 sierpnia skierowano ją do pierwszego czytania.

W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że zmiana ustawy o cudzoziemcach ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do przepisów unii Europejskiej. Autorzy rządowego projektu dodają także, że zmiany mają na celu stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Dr Cezary Mech dla Kresów.pl: Ukraińcy obniżają Polakom wynagrodzenia i zmuszają ich do emigracji

Autorzy stwierdzili również, że zmiany mają ułatwić legalizację pobytu najbardziej pożądanym kategoriom cudzoziemców. Przykładem tego ułatwienia, ma być m. in. odejście od wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez pochodzącego z zagranicy absolwenta polskiej uczelni w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i zamiana go na posiadanie zapewnionego utrzymania w Polsce.

Tę informację dostarczył portal Kresy.pl.
Wspieraj rzetelne dziennikarstwo.

Obecnie w Polsce przebywa ponad milion imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Ministerstwo rodziny chciało wprowadzić nowelizację przepisów, utrudniającą sprowadzanie pracowników z Ukrainy. Plany te zostały zakwestionowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wielkiego zwolennika masowego sprowadzania Ukraińców do pracy w Polsce. Na początku listopada premier Beata Szydło wysłała projekt nowelizacji do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który przeanalizuje go pod kątem polskiej polityki migracyjnej.

Kresy.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz