Zniesienie ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce – zakłada nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach, którą uchwalił Sejm na ostatnim posiedzeniu.

Nowelizacja upraszcza także regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Za ustawą opowiedzieli się wszyscy posłowie uczestniczący w głosowaniu – 236 osób.

Obecne przepisy wymagają od właściciela działki wystąpienia do organu gminy o zezwolenie na takie działanie. Zdaniem posłów PiS, autorów tej noweli, stanowi to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Posłowie wskazywali też, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają stosowne organy, są pozytywne i zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji.

Czytaj więcej: Pseudoekolodzy niszczą Puszczę Białowieską

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat w niektórych przypadkach za ich usunięcie. Według autorów inicjatywy, rozwiązanie takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

Nowe przepisy upraszczają regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Ustawa przewiduje określenie w drodze rozporządzenia ministra środowiska takich działań, które zagwarantują zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony. Obecnie największy zarządca lasów w Polsce – Lasy Państwowe – ma takie zasady jako własne uregulowania wewnętrzne, będące zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zamiarem autorów inicjatywy jest wprowadzenie takiego rozwiązania jako wspólnego dla wszystkich właścicieli lasów.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Czytaj więcej: Komisja Europejska wszczęła postępowanie w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej

kresy.pl/ pap

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

    • kojoto
      kojoto :

      Jaka to będzie normalizacja to się jeszcze w praktyce okaże. Jeśli to się skończy tak jak „podwyższenie” kwoty wolnej od podatku to nie masz się czym tak podniecać. A to widać niezdrowe, skoro atakujesz innych forumowiczów bez powodu. O tym że się tak załatwia często ustawy (również te dobre dla obywateli) wiem akurat z pierwszej ręki.