Na oficjalnej stronie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy pojawił się projekt „Koncepcji narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży”, który uwzględnia rolę OUN-UPA w kształtowaniu postaw młodych ludzi.

Narodowo-patriotyczne wychowywanie młodzieży jest realizowane przy osiąganiu takich wychowawczych celów jak [..] zaznajomienie się z historią walki narodu ukraińskiego za niepodległość państwową w trakcie swojego szlaku historycznego, szczególnie w XX-XXI wieku: OUN, UPA, ruch dysydencki itd.– czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie ministerstwa.

mon.gov.ua / Kresy.pl

Oceń ten artykuł
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

16 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  zefir :

  Toż to takie patriotyczne,vive nacja jedynie ukraińska,wyriezać inne podnacje i chwała wielkiej nazidemokratycznej Ukraini!Banderland kształtuje nową cywilizację,cywilizację przyszłych zbrodni. Zachodzie,pomóż odrodzić się tej unikalnej nazidemokratycznej cywilizacji-daj kasę,broń i swe błogosławieństwo.

 2. Avatar
  bodzio1 :

  Brawo brawo, oby tak dalej i tylko głośniej o tym.Coraz bardziej wszystkich upewniacie w tym że Rosjanie maja rację.Tylko jak to się ma do UE i ” multikulti” ta wasza „chwała nacji „i jak możecie żyć w Polscy gdzie jest wiele nacji choć i tak nie za dużo w por. do zachodu europy.

 3. Avatar
  kp :

  Nazistowska ideologia Dmytro Doncowa i jej zbrodnicze wcielanie w życie przez UPA oficjalnie włączone do programu nauczania? Państwo neonazistowskie powstaje na naszych oczach! Ciekawe, co na to Ci, którzy twierdzą, że banderyzm to marginalia na Ukrainie?

  • Avatar
   sobiepan :

   Gdzie hartował się duch narodu
   Fragment mapy

   Fragment mapy z XVI wieku, na którym widać napis „Ukraina” oraz „Podolia” (Podole)

   Podole od XVI wieku było trwale związane z dziejami Polski. Włączone do Korony jako województwo podolskie, stanowiło odrębną całość zespoloną z resztą organizmu. W świadomości Polaków była to zarazem kraina „mlekiem i miodem płynąca” oraz „szkoła rycerska”.

   Upadek książąt ruskich, a tym samym koniec ich panowania na terenach objętych późniejszą, bo sięgającą XIV wieku, nazwą Podole, spowodował, że obszar ten stał się kością niezgody między Koroną Polską a Litwą. Władcy obu tych państw, prowadząc sukcesywne walki z hordami tatarskimi, ustawicznie plądrującymi ziemie Podola, czuli się wyłącznymi spadkobiercami spuścizny po książętach Rusi.

   Związki Podola z Koroną Polską

   Wysuniętą najbardziej na zachód część Podola z Trembowlą król Kazimierz Wielki włączył w 1366 roku do Korony jako część województwa ruskiego. Na zajętych przez Litwę ziemiach Podola od połowy XIV wieku utwierdzili się książęta Koriatowicze jako władcy udzielni z ramienia wielkiego księcia Olgierda.

   Pierwszą ich stolicą stał się Smotrycz, a potem ostatecznie funkcję tę pełnił Kamieniec Podolski. Formalnie związani z Litwą, Koriatowicze orientowali swą politykę na współpracę z Koroną Polską i w polsko-litewskich konfliktach stali po stronie króla. Przynajmniej od roku 1366 wymienia się ich jako lenników Korony Polskiej. Od tego czasu też nasila się proces kolonizacyjny z Zachodu. Przede wszystkim polscy i niemieccy osadnicy tłumnie zasiedlają powstające grody podolskie. Na terenach uwolnionych za sprawą książąt Koriatowiczów spod władzy Tatarów w szybkim tempie powstają kolejne dobrze ufortyfikowane twierdze.

   Współrządzący książęta, Jerzy i Aleksander, nadają w 1374 roku mieszkańcom stołecznego Kamieńca prawo magdeburskie. Dotyczyło tylko „nacji katolickiej” miasta, reprezentowanej głównie przez Polaków i Niemców. Rusini, tak jak przedtem, rządzili się „prawdą ruską”, uwzględniając także nową rzeczywistość ustroju miejskiego. Znalazłszy się w granicach Korony Polskiej, ziemie kresowe wyodrębnione zostały w 1434 roku jako osobne województwo podolskie. Tutejsza szlachta uzyskała od króla Władysława III Warneńczyka w tymże roku na sejmie koronacyjnym przywilej zrównujący ją w prawach z rycerstwem polskim.

   Pierwszym wojewodą został Piotr ze Sprowy Odrowąż. W granicach rozległych terenów województwa znajdowały się tylko trzy powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki oraz latyczowski. Herbem województwa było złote promieniste słońce na białym polu. W senacie Rzeczypospolitej Podole reprezentowali trzej senatorowie więksi: biskup kamieniecki, wojewoda podolski i kasztelan kamieniecki. Starosta, noszący tytuł „generała ziem podolskich”, miał pod swą jurysdykcją dwa grody: kamieniecki i latyczowski. Będące w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemie podolskie zostały włączone w skład Korony Polskiej na mocy uchwał sejmu lubelskiego 1569 roku. Wyodrębniono z nich województwo bracławskie. Składały się nań tylko dwa powiaty: winnicki i bracławski. Pierwszym wojewodą tej prowincji został Roman kniaź Sanguszko, kasztelanem bracławskim zaś mianowano Jędrzeja kniazuia Kapustę.

   W 1589 roku województwu nadano herb z krzyżem kawalerskim na czerwonym polu. W krzyżu umieszczono błękitną tarczę z półksiężycem. Z tych ziem wschodniopodolskich wysyłano do Warszawy dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana bracławskiego. Na terenie województwa znajdowała się Targowica, znana w polskich dziejach z niesławnej pamięci konfederacji zawiązanej tutaj w 1792 roku. Wkrótce po rozbiorach województwo zostało zlikwidowane, jego ziemie zaś podzielono między gubernie podolską i kijowską.

   Podolski mit

   Jako kraina mężna i żyzna, mlekiem i miodem płynąca Podole było znane w polskiej świadomości historycznej od wieków.

   Urodzony na Rusi Wojciech Kicki pisał:

   Podole z Ukrainą szkołą nazywano Rycerską, nad insze żyźniejszą ją miano,

   Bo począwszy od zboża skąd dobrego wołuDostać było Polacy do waszego stołu?

   Skąd miodowe winnice szczodrze wychodziły? Gdzie się zwierz rozmaity, lub ryby łowiły?

   Skąd nabiału, owiec, niezliczone stada? Z Podola.

   Ziemie kresowe w świadomości dawnych Polaków uchodziły za tereny, gdzie w ciągłych walkach z najazdami stepowców hartował się duch narodowy. Karol Szajnocha, bardzo poczytny historyk XIX- -wieczny, pisał, iż poczynając od XV wieku, naród polski miał dwie szkoły – Akademię Krakowską i Ukrainę z Podolem, gdzie „uświęcał się jego charakter”. Narażeni na ciągłe niebezpieczeństwa od stepów ordyńskich i wrogiej Moskwy, rycerze ze stanic podolskich stanowili najbardziej waleczną część obywateli państwa polsko-litewskiego, strzegących wartości świata zachodniego.

   Obowiązek wojenny był tu wprost koniecznością, więc tylko to, co tęższem, wybitniejszem się czuło, co miało rozmach, fantazję, a nawet wybujałość energii – rwało się do tych dalekich, a dzikich ziem, gdzie lemiesz naspół z orężem przetwarza uroczyska, stepy i bory w uprawne pola. Rycerstwo podolskie brało udział, wśród innych przedstawicieli ziem ruskich, w słynnej bitwie pod Grunwaldem.

   W sposób literacki odtwarzający te wydarzenia w powieści „Krzyżacy” Henryk Sienkiewicz pisał: „Szło pod swymi znakami szesnaście chorągwi polskich, w tych jedna przemyska, jedna lwowska i jedna halicka, i trzy podolskie, a za nimi piechoty tychże ziem”. Spośród innych miejscowości związanych z Podolem, wpisanych w dzieje chwały oręża polskiego należy wymienić Chocim, Trembowlę, Bar i Kamieniec Podolski.

   Włodzimierz Osadczy/Słowo Polskie Sierpień 2014 nr 8 (25)

 4. tagore
  tagore :

  Doskonały sposób na storpedowanie podpisanych w czasie wizyty Kopacz w Kijowie porozumień
  między innymi dotyczącej oświaty i kultury. Neobanderowcy chcą zakonserwować dzisiejszy stan stosunków Polsko Ukraińskich ,uważają widocznie że to im politycznie na Ukrainie służy.

  tagore

 5. Avatar
  franciszekk :

  Uwaga na propagandystów NEO-banderyzmu na forum! Dotyczy postów od nicków.; Jajec, amstaf358!
  Przy okazji przypominam uczciwym ludziom nie posiadających pełnej wiedzy o ludobójstwie w czasie II wojny światowej, ze banderowcy mordowali w nieludzki sposób bezbronnych ludzi; kobiety, starców, dzieci a nawet niemowlęta w wielu przypadkach te ofiary okrutnych mordów są bez mogił!!!!
  Sprawiedliwość niebios jest nierychliwa ale NIEUCHRONNA!!!! Za potworne czyny zwyrodniałych zbrodniarzy odpowiadają teraz ich dzieci a nawet wnuki czyli NEO-banderowcy!
  Obecnie jak grzyby PO deszczu na banderowskiej tzw. Ukrainie pełno jest PO-mników zwyrodniałych zbrodniarzy! We Lwowie na ścianie polskiej szkoły za cenę wielkiego upokorzenia (po to by mogła istnieć) jest popiersie zwyrodniałego bandyty Polaków!
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz

 6. Avatar
  cherrish :

  Obejrzałem, tłumacz googla mi pomógł, fragment dla zobrazowania całości „- Badanie tradycje narodowe Ukrainy: Rusi, państwa litewsko-rosyjskiej, kozackiego hetmana, UNR państwa ZUNR;
  – Wprowadzenie do historii narodu ukraińskiego o niepodległość w swojej historycznej drogi, zwłaszcza w XX-XXI wieku: OUN, UPA, dysydenta ruch i tak dalej.
  – Tworzenie wartości duchowej obywatela, patriotyzm, świadomości narodowej, kocham ludzi, ukraiński, ukraiński ojczyzny państwa, duma rodziny dla heroicznej przeszłości i teraźniejszości; Zaszczyt Pamięci Narodowej;
  – Podnoszenie kultury prawnej poszanowania Konstytucji Ukrainy i prawa Ukrainy, symbole państwowe – godło, flaga, hymn Ukraina i relikty historyczne, wartości demokratycznych;
  – Formacja językowej kultury, posiadanie i użycie języka oficjalnego, jak i innych narodów, które tworzą naród ukraiński polityczny, wspólnych językach obcych;
  – Wpajanie w szacunku dla Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych, stowarzyszeń wolontariuszy wojskowych obywateli w historii Ukrainy; Siły Zbrojne rolę w ochronie ideałów wolności i niepodległości Ukrainy i jej obywateli od średniowiecza, wojska kozackiego hetmana, Ukraińskiej Republiki Ludowej, Strzelców Siczowych, UPA do chwili obecnej.

 7. Avatar
  kallimach :

  świat jest ślepy, UE to hipokryta a Polska reprezentowana przez osłów-posłów je z ręki banderowcom. Kolejny raz prowadzeni jesteśmy na złą stronę barykady. Z jednej strony pod zarzutem zwalczania i piętnowania nazizmu, faszyzmu i komunizmu polskie pseudoelity są w stanie opluć i zniszczyć prawdziwych Patriotów. Z 2 strony podskakują Rosji w ramach solidarności z bandytami, dzieciobujcami i szumowinami. Gdyby w Niemczech oficjalne strony rządowe chciały wpajać młodzieży kult i postawy prohitlerowskie, wówczas Kanclerz wylaciałaby na kopach. Miejsce morderców jest w piekle a nie na pomnikach.