59 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski ujawnili w trakcie ubiegłej doby (13.10.2022 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymano również pięciu organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w czwartek 59 cudzoziemców usiłowało przedostać się z Białorusi do Polski. Zatrzymano również pięciu organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Cudzoziemcy usiłowali wkroczyć na terytorium Polski na odcinkach granicy ochranianych przez dziewięć Placówek SG: Dubicze Cerkiewne, Białowieża, Narewka, Michałowo, Bobrowniki, Krynki, Szudziałowo, Czeremcha i Lipsk. Wśród ujawnionych obcokrajowców byli obywatele: Egiptu, Jemenu, Iraku, Syrii, Afganistanu, Turcji, Kongo, Kamerunu i Gwinei.

W okolicach Bobrownik migranci, aby dostać się na terytorium Polski, przeprawili się przez rzekę graniczną Świsłocz. Natomiast w rejonie Dubicz Cerkiewnych, dziewięć osób zrezygnowało z próby wykonania podkopu pod zaporą, po uprzednim zauważeniu polskich służb.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali trzech kurierów. Przyjechali oni po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. Patrol z Narewki zatrzymał obywatela Ukrainy, patrol z Bobrownik obywatela Gruzji, a funkcjonariusze z Michałowa obywatela Polski. Przewozili oni w swoich autach 8 osób. Kolejnych dwóch kurierów, pochodzących z Turcji zatrzymali funkcjonariusze Policji.

Od początku bieżącego roku na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej zatrzymano 214 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

68 cudzoziemców próbowało w środę przekroczyć polsko-białoruską granicę wbrew przepisom. Zatrzymano również obywatela Ukrainy, który przewoził grupę migrantów.

Nielegalne próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce, Szudziałowie, Płaskiej. Cudzoziemcy pochodzili z takich krajów jak: Syria, Egipt, Sudan, Somalia, Erytrea, Etiopia. Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Płaskiej zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził dwóch obywateli Iranu i dwóch obywateli Iraku. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. Obywatel Ukrainy usłyszy zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzyma również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

Od początku tego miesiąca funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili łącznie 1043 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W 2021 roku w tym samym czasie ujawniono 6455 prób.

Przypomnijmy, minionej doby na odcinku polsko-litewskim funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak wspólnie z suwalską Policją po pościgu zatrzymali obywatela Litwy, który przewoził 4 cudzoziemców.

W miejscowości Pobondzie (gmina Rutka-Tartak) patrol Straży Granicznej przystąpił do kontroli Volkswagena na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania się i z dużą prędkością oddalił się z miejsca kontroli w kierunku Suwałk. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli za nim pościg oraz powiadomili patrole współdziałające oraz jednostki Policji. Mężczyzna w Suwałkach porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo. Po kilkuset metrach został zatrzymany. Jak się okazało, kierowcą był 26 – letni obywatel Litwy. W samochodzie przewoził 4 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Syrii zostali zatrzymani, gdzie po wykonaniu niezbędnych czynności zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Przewożący ich obywatel Litwy usłyszy zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobacz też: Pościg za Gruzinem na autostradzie A2. Przewoził nielegalnych imigrantów

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili w ubiegłym roku prawie 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Podobnie wyglądała sytuacja na początku bieżącego roku.

Informowaliśmy też, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowili oni w ubiegłym roku prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply