Na wschodzie też jest życie

Z naszą polityką wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy dzieje się źle, politykom brakuje wizji lub woli jej realizacji, a przecież wschód (rozumiany na potrzeby tej analizy jako dawne terytorium ZSRR), w obliczu kryzysu Unii Europejskiej, staje się z punktu widzenia interesów Polski, coraz bardziej atrakcyjnym i naturalnym kierunkiem zainteresowania.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,


Do Empików w całym kraju trafił właśnie kolejny, XXIV numer kwartalnika ”Myśl.pl”, którego tematem przewodnim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość terytorium byłego Związku Radzieckiego, w tym polskich kresów.

Otwarte spojrzenie skierowane na wschód zawsze było jednym z naszych redakcyjnych priorytetów, ”oczek w głowie”. Jednak wydarzenia z okolic Stadionu Narodowego w dniu meczu Polska-Rosja 12 czerwca, będące – w moim osobistym przekonaniu – wynikiem słów i działań nieodpowiedzialnych ludzi z obu stron, stały się dla nas dodatkową motywacją do jeszcze głębszego pochylenia się nad zagadnieniem polskiej polityki wschodniej, pozycją Rosji i innych państw byłego ZSRR we współczesnym świecie oraz ich sytuacją wewnętrzną.

Wydanie XXIV ”Myśl.pl” jest pokłosiem starań całej redakcji i coraz liczniejszego grona naszych współpracowników o jak najpełniejsze i jak najbardziej obiektywne ukazanie tej problematyki. Dlatego już w części poświęconej tematowi przewodniemu znalazły się teksty dotyczące zarówno gospodarki, jak i sfery militarnej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, historii i wielu innych elementów rzeczywistości na szeroko pojętym prawym brzegu Bugu.

Zgodnie z naszą żelazną zasadą, nie chcemy nikogo indoktrynować ani nawet do niczego przekonywać. Jak dowodzą choćby różnice zawarte w odpowiedziach na pytanie ankietowe, naszą ambicją było danie możliwości wypowiedzenia się wszystkim, którzy chcieli to zrobić, i którzy mają coś istotnego do przekazania. Wyciągnięcie wniosków należy do Czytelnika.

W jednym wszakże, podczas prac nad tym numerem, byliśmy w gronie redakcyjnym zgodni – z naszą polityką wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy dzieje się źle, politykom brakuje wizji lub woli jej realizacji, a przecież wschód (rozumiany na potrzeby tej analizy jako dawne terytorium ZSRR), w obliczu kryzysu Unii Europejskiej, staje się z punktu widzenia interesów Polski, coraz bardziej atrakcyjnym i naturalnym kierunkiem zainteresowania.

W części ogólnej, jak co kwartał, artykuły i wywiady na tematy społeczne, geopolityczne, ideowe, historyczne i ekonomiczne oraz relacje ze spotkań, które odbyły się pod patronatem naszego pisma w ostatnich miesiącach, recenzje i – na deser – archiwalne fragmenty mało znanych – jeśli w ogóle – pism Pawła Jasienicy oraz relacja z procesu członków Obozu Wielkiej Polski w roku 1933, zaczerpnięta z Gazety Warszawskiej, przed wojną (do zamknięcia przez sanacyjne władze w roku 1935) jednego z ważniejszych organów prasowych Narodowej Demokracji.

Serdecznie zachęcam do lektury!

Dr Marian Szołucha
Z-ca redaktora naczelnego

—————————————————-

Spis treści:

ANKIETA
J. Engelgard, A. Romanek, M. Domagała, T. Rola

TEMAT NUMERU
Łukasz Reszczyński – Potrzeba politycznego egoizmu
Marcin Budzyński – Złożoność optyki i percepcji rosyjskiej polityki międzynarodowej
Karol Kaźmierczak – Wilno demonstruje po polsku
dr Marian Szołucha – Historia gospodarcza Białorusi od II wojny światowej do lat 90.
dr Andrzej Zapałowski – Znaczenie koegzystencji polsko-rosyjskiej na Ukrainie dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
Bartosz Mroczkowski – Rosyjska mocarstwowość – na czym polega?
Damian Zakrzewski – Rosja – wieczny wróg?
Przemysław Benken – Władymir Putin, produkt transformacji Rosji
Grzegorz Pazura – Co zostało z dawnej potęgi? Obecny stan rosyjskich sił zbrojnych
Tomasz W. Grabowski – Nowa armia starej Rosji
Karol Podstawka – Czeczenia. Między walką narodowo-wyzwoleńczą a terroryzmem
Michał Kowalczyk – O potrzebie zmiany polityki wobec Republiki Litewskiej
Niech za hasłami pójdą czyny – ze Stanisławem Pieszko rozmawia Karol Kaźmierczak
Marek Wojciechowski – Tajny pakt Lenin-Piłsudski, czyli kulisy Bitwy Warszawskiej 1920
Marek Zambrzycki – Wołyń jako mord założycielski homogenicznego państwa ukraińskiego. Wstęp do badań politologiczno-mimetycznych
dr Zbigniew Graczyk – Polsko-rosyjska współpraca międzynarodowa w transporcie

ARCHIWUM
Maciej Motas – Jasienica o możliwościach słowiańskiego porozumienia
Paweł Jasienica – Problemy słowiańskiego porozumienia
Proces przeciwko Obozowi Wielkiej Polski w Łomży – na podstawie relacji zamieszczonych w Gazecie Warszawskiej

GEOPOLITYKA
Marek Zambrzycki – Polska soft power

GOSPODARKA
prof. dr hab. Romuald Poliński – Tezy w sprawie polityki pieniężnej Polski
Wojciech Chudzik – Dwie niewole ekonomiczne Polski- gospodarka Królestwa Polskiego i PRL
Przypomnieć Heydla – z Szymonem Chrupczalskim rozmawia Marcin Chmielowski
Joanna Telus-Zysnarska – Ekonomia społeczna a katolicka nauka społeczna

HISTORIA
Dariusz Wieleba – Kapelani władców i rezydentów Polski
Wojciech Chudzik – O gospodarce wolnorynkowej w II i III RP
Michał Graban – Gospodarka morska w Polsce

IDEA I POLITYKA
Krzystof Gędłek – Antypolityczna propaganda salonu
Bartłomiej Królikowski – Panie, strzeż nas od przyjaciół!
Marcin Plinta – Porozumienie ponad trumnami

NAUKA I EDUKACJA
Anna Dalecka – Szkoła, czyli tresowanie obywateli

RECENZJE
Krzysztof Tenerowicz – Prawda nas wyzwoli
Marcin Plinta – Nie można dwom panom służyć
Sławomir Pszenny – Róża

PATRONATY
Kamil Sulej

Na wschodzie też jest życie
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz