Między bezpieczeństwem a tożsamością

Nakładem Kolegium Europy Wschodniej ukazała się praca Mariusza Maszkiewicza „Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990 – 2010)”

Dr Mariusz Maszkiewicz – dyplomata i wykładowca akademicki (UKSW), autor książek, artykułów l ekspertyz dotyczących krajów b, ZSRR. Opublikował m.in.; Mistyka i rewolucja (Kraków 1995), Białoruski Tristan – europejski Tristan (red., Wrocław 2006), Białoruś – zespól ukrytego paradoksu (Warszawa-Kraków 2008), Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy (red., Wrocław 2009), Wasz patriotyzm, ich szowinizm. Wywiad-rzeka z V. Landsbergisem (Toruń 2011). Kilkanaście artykułów i prac przetłumaczono na język angielski, białoruski, litewski i rosyjski. W obszarze zainteresowań polityka zagraniczna UE, polska polityka wschodnia, a także filozofia polityki, antropologia, historia, kultura i tradycja krajów obszaru postsowieckiego. Autor mieszka w Warszawie.

Z recenzji:

Monografia Mariusza Maszkiewicza wypełnia dotkliwą lukę w zakresie publikacji naukowych dotyczących hi­storii polskiej polityki zagranicznej, w tym historii naj­nowszej polskiej polityki wschodniej, […} dodatkowo ukazuje kontekst tej polityki w relacjach i w odbiorze naszych sąsiadów: Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, l pod tym względem […} stanowi istotne novum. Nie ma bowiem wielu opracowań, w których odbiór polity­ki polskiej na Wschodzie byłby tak gruntownie i profe­sjonalnie zanalizowany.

Prof. Leszek Zasztowt

Praca Mariusza Maszkiewicza pokazuje także, jak często polskie koncepcje polityki wschodniej rozmija­ły się z wyobrażeniami o rzeczywistości geopolitycz­nej mieszkańców tej części Europy, gdzie zamierzano je realizować. Nie’uwzględniały przede. wszystkim ukraińskich i białoruskich aspiracji politycznych oraz dynamiki procesów państwowotwórczych z udziałem tych narodów. Interesujące w tym kontekście, są zwłaszcza. przytaczane przez Autora bardzo trafne, a często pomijane przez polityków polskich analizy wydawców paryskiej „Kultury” – Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. – .

Prof Eugeniusz Mironowicz

Publikacja została wsparta przez Fundację Niepodległości w Lublinie

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz