Biskup Jan Niemiec

Biskup Jan Niemiec, wikariusz generalny diecezji kamieniecko – podolskiej, kapłan bardzo zasłużony dla umocnienia struktur Kościoła na Podolu i podniesienia poziomu jego funkcjonowania.

Urodził się w 1958 r. w Kozłówku k/ Strzyżowa jako syn Jana i Marii z Opatowskich. Ma siostrę bliźniaczkę Małgorzatę. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i tu w duszpasterstwie akademickim zrodziło się jego powołanie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. Ukończył studia historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1992 wraz z grupą księży z diecezji przemyskiej wyjechał na Ukrainę. Pracował jako profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, kontynuując pracę w duszpasterstwie parafialnym. W 1998 r. obronił w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską na temat Kolegium Jezuickiego w Chyrowie zatytułowaną: „Zakład Naukowo – Wychowawczy O.O. Jezuitów w Chyrowie”. W 2001 r. objął obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku. Znacząco przyczynił się do podniesienia rangi naukowej tej placówki, od 2002 r. zaczęło ono m.in. wydawać „Studia Catholica Podoliae”, które stało się wizytówką intelektualną nie tylko seminarium, ale całej diecezji. Jego powstanie miało też duże znaczenie dla utrwalenia historii Kościoła na Podolu. Podsumowując ten okres swojej posługi w wywiadzie dla Radia Watykańskiego powiedział m.in.: ,,W 1992 r. abp Ignacy Tokarczuk posłał kilku księży z diecezji przemyskiej do pracy w diecezji kamieniecko – podolskiej. Rok wcześniej otwarto tu nowe seminarium. Od tego czasu jestem w tym seminarium jako prefekt, wykładowca, wychowawca. Jeździłem również do kilku parafii”. Oceniając swój dotychczasowy pobyt na Ukrainie stwierdził, że to: ,,cudowny czas i cudowne doświadczenie zetknięcia z ludźmi i Kościołem, który był prześladowany i cierpiący, ale pozostał bardzo wierny Chrystusowi bardzo świeży i pełny otwarcia na kapłana i Ewangelię”.W 2006 r. na prośbę ordynariusza diecezji kamieniecko – podolskiej Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko – podolskiej. Natłok zajęć w diecezji wymagał bowiem, by ordynariusz miał biskupa pomocniczego. Jego nominację przyjęły z ogromną radością i nadzieją polskie środowiska obwodów chmielnickiego i winnickiego, spodziewając się, że jako Polak i historyk doskonale znający historię tych regionów będzie otwarty na ich postulaty.

W Episkopacie Ukrainy pełni on funkcję przewodniczącego Komisji d.s. Rodziny. W jej wykonaniu pomaga mu fakt, że z wykształcenia jest nie tylko duszpasterzem i historykiem Kościoła, ale także pedagogiem. Magisterium w tej dziedzinie zdobył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie jeszcze przed wstąpieniem do seminarium.

Prywatnie biskup Jan jest osoba gościnną, chętnie służącą pomocą. Z życzliwością odnosi się do dziennikarzy, którzy są autentycznie zainteresowani Podolem. Mimo zapracowania znajduje czas na lekturę książek poświęconych historii tego regionu.

Marek A. Koprowski

Biskup Jan Niemiec
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz