Zahorodzie

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1895, s. 283-284.Zahorodzie1.) zaśc. nad rz. Hajną, pow. borysowski, gm. i par. katol. Łohojsk, o 57 w. od Borysowa, ma 8 osad. 2.) Z., uroczysko łączne, pow. ihumeński, pod wsią, Terebelką, gm. Dudzicze, mające około 1 1/2 włóki, nadane włościanom w r. 1876 przez domin. Zamość, przy rozgraniczeniu i odseparowaniu gruntów dworskich i wiejskich na wieczne czasy. Przez środek uroczyska przepływa rzka Terebelką. 3.) Z. wś, pow. miński, w 3 okr. pol. i gm. Kojdanów (o 11 w.), odl. o 40 w. od Mińska; miejscowość małoleśna 4.) Z., część pow. pińskiego, z lewej strony rz. Piny, pomiędzy Piną a Jasiołdą, za grodem, t. j, za Pińskiem leżąca, z bardzo urodzajną napływową glebą, wśród okalających dzikich przestrzeni Polesia. Tę żyzną i wyższą część Pańszczyzny zajmują, gminy: Pohost, Łunino, Kożangródek, Stawek, Pińkowicze, Porzecze, oraz w części gminy: Do-brosławka, Łohiszyn, Żabczyce i Brodnica. We­dług świadectwa ks. Antoniego Moszyńskiego, gruntownego znawcy Pińszozyzny, i teraz jesz­cze w niektórych miejscowościach Zahorodzia, zwłaszcza w Albrychtowie, Dobrowoli, Weleśnicy, Wyzłowiczach, zbiory wydają 20 i więcej ziarn urodzaju (ob. Pińszozyzna i Pińsk, str. 4).

Porów. „Exkursyą” Kontryma (o topografii i klimacie Zahorodzia str. 18-19).

A. Je.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz