Zahorodzie

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1895, s. 283-284.Zahorodzie1.) zaśc. nad rz. Hajną, pow. borysowski, gm. i par. katol. Łohojsk, o 57 w. od Borysowa, ma 8 osad. 2.) Z., uroczysko łączne, pow. ihumeński, pod wsią, Terebelką, gm. Dudzicze, mające około 1 1/2 włóki, nadane włościanom w r. 1876 przez domin. Zamość, przy rozgraniczeniu i odseparowaniu gruntów dworskich i wiejskich na wieczne czasy. Przez środek uroczyska przepływa rzka Terebelką. 3.) Z. wś, pow. miński, w 3 okr. pol. i gm. Kojdanów (o 11 w.), odl. o 40 w. od Mińska; miejscowość małoleśna 4.) Z., część pow. pińskiego, z lewej strony rz. Piny, pomiędzy Piną a Jasiołdą, za grodem, t. j, za Pińskiem leżąca, z bardzo urodzajną napływową glebą, wśród okalających dzikich przestrzeni Polesia. Tę żyzną i wyższą część Pańszczyzny zajmują, gminy: Pohost, Łunino, Kożangródek, Stawek, Pińkowicze, Porzecze, oraz w części gminy: Do-brosławka, Łohiszyn, Żabczyce i Brodnica. We­dług świadectwa ks. Antoniego Moszyńskiego, gruntownego znawcy Pińszozyzny, i teraz jesz­cze w niektórych miejscowościach Zahorodzia, zwłaszcza w Albrychtowie, Dobrowoli, Weleśnicy, Wyzłowiczach, zbiory wydają 20 i więcej ziarn urodzaju (ob. Pińszozyzna i Pińsk, str. 4).

Porów. „Exkursyą” Kontryma (o topografii i klimacie Zahorodzia str. 18-19).

A. Je.

Zahorodzie
Oceń ten artykuł

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz