Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 784.

Ulicko 1.) Seredkiewicz (rusk. Ułycko), wś, pow. rawski, 14 klm. na płd.-zach. od Rawy Ruskiej, 10 klm. na płn.-wsch. od sądu pow. w Niemirowie, 8 klm. na płd. od urz. poczt, w Potyliczu. Na płn. leży Ulicko Zarębane i Potylicz, na wsch. Magierów, na płd. Szczerzec, na płd.-zach. Parypsy, na zach. Wróblaczyn, Smolin i Huta Obedyńska. We wsi powstaje pot. Moszczana, dopł. Raty. Wś skła­da się z przysiółków: Bohołotycze, Haraj, Kąt, Kleparów, Kowały, Lasowa, Lipnik, Łęg, Majdany, Mazury, Pod Górami, Pukusy, Semaki, Stara Część, Szczerczyk, Wysoka, Wysiecz, Zadiły. Własn. więk. ma roli or. 642, łąk i ogr. 179, past. 136, lasu 1260 mr.; wł. mn. roli or. 1625, łąk i ogr. 232, pastw. 311, lasu 16 mr. W r. 1880 było 263 dm., 1435 mk. w gm.; 16 dm., 118 mk. na obsz. dworsk. (916 gr.-kat., 542 rz.-kat., 57 izrael., 8 in. wyzn.; 923 Rusinów, 559 Polaków, 71 Niemców). Par. rz.-kat. w Magierowie, gr.- kat. w miejscu, dek. potylicki. Do par. nale­ży Ulicko Zarębane. We wsi jest cerkiew z r. 1708 i kaplica mur, z r. 1860, szkoła etat. 1-klas., gorzelnia.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz