Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 7, Warszawa 1886, s. 666.

Ostobuż, rus. Ostobiż z Polanką, wś, pow. Rawa Ruska, 26 klm. na płn.-wsch. od Rawy Ruskiej, 10 klm. na wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Uhnowie. Na płn. leżą Staje, na wsch. i płd.-wsch. Woronów, na płd.-zach. i zach. Domaszów. Wś leży w dorzeczu Wisły za pośrednictwem Sołokii, lew. dopł. Bugu. Płynie ona zrazu od zach. na wsch., potem na płd.-wsch. wzdłuż granicy północ., następnie dzieli się na dwa ramiona, z których jedno skręca znowu na wsch., drugie zaś zatrzymuje kierunek płd.-wsch. aż do połączenia z ramie­niem pierwszem. Po złączeniu się ramion za­trzymuje rzeka jeszcze bieg płd. na krótkiej przestrzeni, poczem skręca na wsch. i wchodzi do Woronowa. Zabudowania wiejskie leżą w płn.-wsch. stronie obszaru, na praw. brzegu Sołokii. Na płn.-wsch. od nich mokre pastwi­sko, a na płd. część wsi Polanka z lasem i ga­jówką. Własność więk. ma roli or. 346, łąk i ogr. 456, past. 80, lasu 147 mr.; wł. mn. roli or. 382, łąk i ogr. 367, past. 7 mr. W r. 1880 było 421 mk. w gm., 65 na obsz. dwors. (115 rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Bruckenthalu, gr.- kat. w miejscu, dek. uhnowski, dyec. przemy­ska. Do tej parafii należy Woronów. We wsi jest cerkiew drewniana, postawiona w 1760 r.

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz